Køretilstande

Beholde eller øge hybridbatteriets opladningsgrad under kørsel

Opdateret 7/23/2018

I visse situationer kan det være godt at kunne styre hybridbatteriets opladningsgrad under igangværende kørsel. Funktionerne Hold og Charge er tilgængelige i alle køretilstande.

Funktionsknapperne "Hold" og "Charge"

Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets funktionsbillede.

Hold

P5-1646-x90 hybrid-function button Hold in centerdisplay

Batteriniveau gemt til senere brug.

Funktionen bibeholder ladningen i hybridbatteriet til eldrift og sparer den tilgængelige energi til senere brug, f.eks. til kørsel i et bymiljø eller gennem et villakvarter. Hold er til rådighed, uanset hvilken opladningsgrad, hybridbatteriet har.

Bilen fungerer som med normal hybriddrift med afladet batteri, hvor bilen ud over genbrug af f.eks. bremsegenereret energi starter forbrændingsmotoren hyppigere for at bibeholde batteriets opladningsniveau.

Charge

P5-1646-x90 hybrid-function button Charge in centerdisplay

Motor oplader hybridbatteri.

Funktionen oplader hybridbatteriet med støtte af forbrændingsmotoren til brug af mere eldrift senere. Funktionen er ikke til rådighed, når hybridbatteriet allerede har et højt opladningsniveau.

Efter opladning til et vist niveau aktiveres Hold automatisk.

Symbol på førerdisplayet

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Når en af funktionerne er aktiveret, vises symbolet på hybridbatterimåleren. Se afsnittet "Hybridrelateret information på førerdisplayet".


Hjalp dette?