Opladning af hybridbatteri

Ladestrøm

Opdateret 7/23/2018

Ladestrøm bruges til opladning af hybridbatteriet og forkonditionering af bilen. Ladekablet mellem bilens ladestik og en 230 V-kontaktSpændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet. kan ved hjælp af kontrolenheden indstilles til belastning ved forskellige strømstyrker (6-16 A).

Når ladekablet aktiveres, viser førerdisplayet en meddelelse, og et lys tændes i bilens ladestik (se afsnittet "Status for opladning"). Ladestrømmen bruges primært til batteriopladning, men benyttes også til forkonditionering af bilen.

Vigtigt

Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-kontakten under opladning, da der er risiko for, at 230 V-kontakten kan beskadiges.

Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.

Opladningstiden varierer alt efter den indstillede strømstyrke på kontrolenheden. Nedenstående opladningstider gælder ved optimal opladning, dvs. når klimaanlæg eller anden belastning ikke påvirker opladningen. Hvis det virker, som om opladningstiden er længere, bør dette undersøges.

Strømstyrke (A)Den maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af markedet.

Opladningstid (timer)

6

6

10

3,5

16

2,5

Note

  • I meget koldt eller varmt vejr anvendes en del af ladestrømmen til at opvarme/køle hybridbatteriet og kabinen, hvilket medfører længere ladetid.
  • Ladetiden forlænges, hvis forkonditionering er valgt. Tidsforbruget afhænger hovedsageligt af udetemperaturen.
P5-1519-XC90 Hybrid - Charging

Ladekabel-dæksel og ladestik.

Normalt indgår flere 230 V-forbrugere i et sikringskredsløb, hvorfor yderligere forbrugere (f.eks. belysning, støvsuger, boremaskine osv.) kan være tilsluttet til den samme sikring.

Eksempel 1

Hvis bilen tilsluttes til en 230 V/10 A-kontakt og kontrolenheden er indstillet til 16 A, vil bilen forsøge at trække 16 A fra 230 V-nettet - efter et stykke tid vil den overbelastede 10 A-sikring for kontakten blive udløst, og batteriopladningen afbrydes.

Nulstil i så fald sikringen for kontakten, og vælg en lavere ladestrøm på kontrolenheden, se afsnittet "Forberedelse til opladning af hybridbatteriet".

Eksempel 2

Hvis bilen tilsluttes til en 230 V/10 A-kontakt og kontrolenheden er indstillet til 10 A, vil bilen trække 10 A fra 230 V-nettet. Hvis yderligere forbrugere tilsluttes til den samme kontakt (eller en anden kontakt i det samme sikringskredsløb), er der risiko for, at kontakten/sikringskredsløbet overbelastes og udløses, hvorved batteriopladningen afbrydes.

Nulstil i så fald sikringen for kontakten/sikringskredsløbet, og vælg en lavere ladestrøm på kontrolenheden. Eller afbryd andre forbrugere fra kontakten/sikringskredsløbet.

Eksempel 3

Hvis bilen tilsluttes til en 230 V/10 A-kontakt og kontrolenheden er indstillet til 6 A , vil bilen kun trække 6 A fra 230 V-nettet. Batteriopladningen vil tage længere tid, men andre forbrugere kan samtidig være tilsluttet til den samme kontakt/sikringskredsløb, så længe den samlede belastning ikke overstiger kontaktens/sikringskredsløbets kapacitet.


Hjalp dette?