Vedligeholdelse og service

Åbning og lukning af motorhjelmen

Opdateret 7/23/2018

Motorhjelmen åbnes ved hjælp af et håndtag i kabinen og et håndtag under hjelmen.

Åbn motorhjelmen

P5-1507 Opening hood
Træk i håndtaget ved pedalerne for at frigøre hjelmen fra helt lukket stilling.
P5-1507 Opening hood with outer handle
Drej håndtaget under hjelmen mod uret for at frigøre hjelmen fra hjelmlåsens spærrehage, og løft motorhjelmen.

Advarsler – hjelm ikke lukket

P5-1507 Symbol General red

Når hjelmen er frigjort, tændes advarselssymbolet og grafik på førerdisplayet kombineret med en lydpåmindelse. Hvis bilen sættes i bevægelse, høres gentagne gange et advarselssignal.

For mere information om grafikken, se afsnittet "Påmindelse om døre og sikkerhedssele".

Note

Hvis advarselssymbolet lyser eller advarselssignalet lyder, selvom hjelmen er lukket korrekt, skal du henvende dig til et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Lukke hjelmen

Tryk hjelmen ned, indtil den begynder at falde af sin egen vægt.

Hvis hjelmen standser mod hjelmlåsen, skal du trykke på hjelmen for at lukke den helt.

Advarsel

Risiko for klemning! Sørg for, at der er fri passage under motorhjelmen ved lukning. Ellers er der risiko for personskade.

Advarsel

Kontroller at hjelmen låses korrekt ved lukning. Hjelmen skal gå hørbart i indgreb på begge sider.

P5-1507 Hood, slightly open
P5-1507 Hood, closed

Hjelmen helt lukket.

Advarsel

Kør aldrig med åben hjelm!

Hvis der under kørslen mærkes tegn på, at hjelmen ikke er helt lukket, skal bilen straks standses og hjelmen lukkes korrekt i.


Hjalp dette?