Vedligeholdelse og service

Systemopdateringer

Opdateret 7/23/2018

Systemopdateringer er beregnet for de dele af bilen, der har med forbundet bil og infotainment at gøre. Hvis opdateringer af systemsoftwaren er til rådighed, kan opdateringerne udføres alle på én gang, eller én efter én.

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Systemopdateringer håndteres via appen Downloadcenter på midterdisplayets applikationsvisning. Et tryk på knappen starter et hentningsprogram i visningen Hjems nederste delvisning. Hvis der ikke er udført en søgning efter tilgængelige opdateringer, siden sidste gang infotainmentsystemet blev startet, skal der udføres en søgning. Der udføres ingen søgning, hvis en installation af software er i gang. Et ikon i hentningsprogrammets knap Systemopdateringer viser, hvor mange opdateringer der er tilgængelige. Et tryk på knappen viser en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. For mere information og svar på ofte stillede spørgsmål om funktionen, og hentning af visse systemopdateringer, kan du besøge support.volvocars.com.

For at kunne foretage systemopdateringer skal bilen være forbundet. Se afsnittet "Forbundet bil".

Søgning efter opdateringer af software er aktiveret, når bilen leveres fra fabrikken.

Note

Hentning af data kan påvirke andre tjenester, der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.

Note

En opdatering kan blive afbrudt, når tændingen slås fra og bilen forlades.

Opdateringen behøver ikke at være afsluttet, før bilen forlades, da opdateringen genoptages, næste gang bilen bliver brugt.

Opdatere software til alle systemer

Vælg Installér alle nederst på listen.

Hvis der ikke ønskes en liste, kan alternativt Installér alle ved knappen Systemopdateringer vælges.

Opdatere software til enkelte systemer

Vælg Installér for den ønskede software.

Afbryde hentning

Tryk på krydset i den aktivitetsindikator, der har erstattet knappen Installér ved starten af hentningen.

Bemærk, at det kun er hentningen, der kan afbrydes. Når selve installationen er startet, kan den ikke afbrydes.

Søgning i baggrunden efter opdateringer af software

Funktionen kan deaktiveres via midterdisplayet:

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på SystemDownloadcenter.

Fravælg Tillad baggrundskontrol f. softwareopd..

Hvis en opdatering er tilgængelig, vises meddelelsen Ny softwareopdat. klar på midterdisplayets statuslinje. Et tryk på meddelelsen starter et hentningsprogram i visningen Hjems nederste delvisning. Så snart hentningsprogrammet er startet, viser et ikon i hentningsprogrammets knap Systemopdateringer, hvor mange opdateringer der er tilgængelige.


Hjalp dette?