Volvo On Call

Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Volvo On Call* er en tillægstjeneste, som Volvo-ejere kan abonnere på. Abonnementet omfatter nødtjenester, tryghedstjenester og komforttjenester.

Volvo On Call-systemet er knyttet til bilens SRS- og alarmsystemer, og bilens andre systemer (f.eks. låse og klima). Bilen har et indbygget modem til kommunikation med Volvo On Calls servicecenter og Volvo On Calls app. Volvo On Call-systemet anvender GNSS (Global Navigation Satellite System) til lokalisering af bilen.

Tilgængelighed

Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra bilen, er systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i fem dage og derefter en gang i timen i de næste 17 dage. Efter i alt 22 dage vil systemet være slået fra, indtil bilen er blevet startet.

Advarsel

Tjenesterne virker kun i områder, hvor bilen har mobildækning og på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig.

Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.

Abonnement

Et abonnement startes i forbindelse med købet af bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet.

Information på internet

For mere information om Volvo On Call, se support.volvocars.com.

Med et personligt Volvo ID er det muligt at logge ind på appen.


Hjalp dette?