Aktiv parkeringshjælp

Aktiv parkeringshjælp*

Opdateret 7/23/2018

Den aktive parkeringshjælp (Park Assist PilotPAP) hjælper føreren med at parkere eller forlade en parkeringsbås.

PAP kontrollerer først, om en plads er tilstrækkelig stor, og hjælper derefter føreren med at dreje rattet og styre bilen ind på pladsen.

Midterdisplayet viser med symboler, grafik og tekst, hvilke forskellige handlinger, der skal udføres, og hvornår.

Note

Funktionen PAP måler pladsen og drejer rattet. Førerens opgave er at:

 • holde godt opsyn omkring bilen
 • følge instruktionerne på midterdisplayet
 • skifte gear (bagud/fremad)
 • regulere og opretholde en sikker hastighed
 • bremse og standse.

Advarsel

PAP fungerer ikke i alle situationer, den er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.

Ved parkering er føreren altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde og for at have overblik over omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer.

Forskellige typer parkering

PAP kan anvendes ved følgende typer parkering.

Parallelparkering

Principper for parallelparkering eller parkering på et snævert sted.

Principper for parallelparkering eller parkering på et snævert sted.

PAP-funktionen parkerer bilen med følgende delhandlinger:

 1. Parkeringsplads søges efter og kontrolmåles.
 2. Bilen styres ind på pladsen under bakning.
 3. Bilen stilles på plads med kørsel fremad/bagud.

Med funktionen Parkér ud kan en parallelparkeret bil også få hjælp af PAP med at forlade parkeringsbåsen. Se overskriften "Forlade en parkeringsbås" i afsnittet "Parkering med Aktiv parkeringshjælp".

Vinkelret parkering

Principper for vinkelret parkering.

Principper for vinkelret parkering.

PAP-funktionen parkerer bilen med følgende delhandlinger:

 1. Parkeringsplads søges efter og kontrolmåles.
 2. Bilen styres ind på pladsen under bakning
 3. Bilen stilles på plads med kørsel fremad/bagud.

Note

En vinkelret parkeret bil kan ikke få hjælp fra PAP-funktionen Parkér ud til at forlade en parkeringsbås. Den funktion kan kun bruges for en parallelparkeret bil.


Hjalp dette?