Aktiv parkeringshjælp

Begrænsninger for Aktiv parkeringshjælp*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen aktiv parkeringshjælp (Park Assist Pilot – PAP) kan have begrænset funktionalitet i nogle situationer.

Parkering afbrydes

En parkeringssekvens afbrydes:

 • hvis føreren bevæger rattet
 • hvis bilen køres for hurtigt - over 7 km/h (4 mph)
 • hvis føreren trykker på Annullér på midterdisplayet
 • ved indgreb af blokeringsfri bremser eller den elektroniske stabilitetskontrol, f.eks. hvis et hjul mister trækkraft på glatte veje.

En meddelelse på midterdisplayet informerer i så fald om, hvorfor parkeringssekvensen blev afbrudt.

Note

Snavs, is og sne, der dækker sensorerne, reducerer funktionen og kan forhindre måling.

Vigtigt

Under visse omstændigheder kan PAP ikke finde parkeringsbåse - en årsag kan være, at sensorerne forstyrres af eksterne lydkilder, der udsender de samme ultralydsfrekvenser, som systemet arbejder med.

Eksempler på sådanne kilder er bl.a. horn, våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser, udstødningslyde fra motorcykler mv.

Førerens ansvar

Føreren skal huske på, at PAP er et hjælpemiddel, ikke en ufejlbarlig fuldautomatisk funktion. Derfor skal føreren være parat til at afbryde en parkering.

Der er også nogle detaljer at overveje i forbindelse med parkering, f.eks.:

 • PAP er baseret på placeringen af de køretøjer, der aktuelt er parkeret - hvis de er placeret uhensigtsmæssigt, kan f.eks. bilens dæk og fælge blive beskadiget mod kantsten.
 • PAP er beregnet til parkering på lige gader - ikke i skarpe kurver eller sving. Bilen skal derfor stå parallelt med parkeringsbåsen, når PAP måler pladsen.
 • Parkeringsbåse på smalle gader kan ikke altid tilbydes, fordi den nødvendige plads til manøvrering ikke er tilstrækkelig. Så kan det gøre det lettere at køre så tæt som muligt på den side af gaden, hvor den foreslåede parkeringsbås er.
 • Husk, at bilens forende kan svinge ud mod modkørende trafik under parkeringsmanøvren.
 • Genstande, der er placeret højere end sensorernes registreringsområde, inkluderes ikke, når parkeringsmanøvren beregnes, hvilket kan føre til, at PAP kan dreje ind på parkeringsbåsen for tidligt, og derfor bør sådanne parkeringsbåse undgås.
 • Føreren er ansvarlig for vurdering af, at den bås, som PAP tilbyder, er egnet til parkering.
 • Brug godkendte dæk

  Med "godkendte dæk" menes dæk af samme type og fabrikat, som var monteret originalt ved fabriksny levering.

  med korrekt dæktryk - det påvirker PAP's evne til at parkere.
 • Kraftig regn eller sne kan forårsage, at parkeringsbåsen ikke måles på en korrekt måde.
 • Brug ikke PAP, hvis der er monteret snekæder eller reservehjul.
 • Brug ikke PAP, hvis lastede genstande stikker uden for bilen.
 • Vinkelrette parkeringsbåse kan blive overset eller tilbydes unødigt, hvis en parkeret bil rager mere ud end de andre parkerede biler.

Vigtigt

Ved skift til en anden godkendt fælgstørrelse, der medfører ændringer i dækomkreds, kan det blive nødvendigt at opdatere PAP-systemets parametre. Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Vedligeholdelse

PAP-sensorernes placering.

PAP-sensorernes placering.

For at PAP-funktionen skal fungere korrekt, skal overfladerne med deres sensorer rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo. På kofangerne er det de samme sensorer, som parkeringshjælp bruger.


Hjalp dette?