Aktiv parkeringshjælp

Parkere med aktiv parkeringshjælp*

Opdateret 7/23/2018

Den aktive parkeringshjælp (Park Assist PilotPAP) hjælper føreren med at parkere med tre delhandlinger. Funktionen kan også hjælpe føreren med at forlade en parkeringsbås.

Note

Funktionen PAP måler pladsen og drejer rattet. Førerens opgave er at:

 • holde godt opsyn omkring bilen
 • følge instruktionerne på midterdisplayet
 • skifte gear (bagud/fremad)
 • regulere og opretholde en sikker hastighed
 • bremse og standse.

PAP kan aktiveres, hvis følgende kriterier er opfyldt efter motorstart:

 • Der er ikke koblet en anhænger til bilen
 • Hastigheden skal være lavere end 30 km/h (20 mph).

Parkere

PAP-funktionen parkerer bilen med følgende delhandlinger:

 1. Parkeringsplads søges efter og kontrolmåles.
 2. Bilen styres ind på pladsen under bakning.
 3. Bilen stilles på plads. Systemet kan anmode føreren om at skifte gear.

Søge efter og kontrolmåle parkeringsbåse

Funktionen kan aktiveres på midterdisplayets funktionsvisning.

Den kan også nås fra kameravisningerne eller topvisningens punkt Indstillinger.

Principper for parallelparkering.

Principper for parallelparkering.

Principper for vinkelret parkering.

Principper for vinkelret parkering.

Kør med højst 30 km/h (20 mph) før en parallelparkering eller højst 20 km/h (12 mph) før en vinkelret parkering.

Tryk på knappen Parkér ind i funktionsvisningen.

PAP søger efter og kontrollerer, om en parkeringsplads er tilstrækkelig stor.

Vær opmærksom på midterdisplayet: Vær parat til at standse bilen, når grafik og en meddelelse siger, at en passende bås er fundet.

Der vises et pop op-vindue.

Vælg Parallelparkering eller Vinkelret parkering og sæt i bakgear.

Note

PAP søger plads til parkering, viser instruktioner og styrer bilen ind på bilens passagerside. Hvis det ønskes, kan bilen også parkeres på førersiden af vejen:

 • Aktiver afviseren på førersiden. Så søger systemet parkeringsplads på den side af bilen.

Bakke ind på parkeringspladsen

Parallel.

Parallel.

Vinkelret.

Vinkelret.

Kontroller, at der er frit bagude.

Bak langsomt og forsigtigt uden at røre ved rattet, og ikke hurtigere end 7 km/h (4 mph).

PAP vil styre bilen ind på parkeringspladsen.

Læg mærke til midterdisplayet, og vær klar til at standse bilen, når grafik og en meddelelse beder om det.

Note

 • Hold hænderne væk fra rattet, når PAP-funktionen er aktiveret.
 • Sørg for, at rattet ikke hindres på nogen måde og kan dreje frit.
 • For at få det bedste resultat - vent, indtil knappen er drejet helt, før du begynder at køre bagud/fremad.

Stille bilen på plads på parkeringspladsen

Parallel.

Parallel.

Vinkelret.

Vinkelret.

Før gearvælgeren til position D, vent indtil rattet er drejet, og kør langsomt fremad.

Læg mærke til midterdisplayet, og vær klar til at standse bilen, når grafik og en meddelelse beder om det.

Sæt i bakgear og kør langsomt bagud.

Læg mærke til midterdisplayet, og vær klar til at standse bilen, når grafik og en meddelelse beder om det.

Funktionen slås automatisk fra i kombination med, at grafik og meddelelse viser, at parkeringen er afsluttet. Det kan dog være nødvendigt for føreren efterfølgende at foretage en yderligere korrektion - kun føreren kan vurdere, hvornår bilen er korrekt parkeret.

Vigtigt

Advarselsafstanden er kortere, når sensorerne bruges af PAP i forhold til, når parkeringshjælp bruger sensorerne.

Forlade en parkeringsbås

Note

At forlade en parkeringsbås med funktionen Parkér ud kan kun bruges for en parallelparkeret bil. Den fungerer ikke for en vinkelret parkeret bil.

Funktionen Parkér ud aktiveres på midterdisplayets funktionsvisning.

Tryk på knappen Parkér ud i funktionsvisningen.

PAP søger efter den bedste måde at forlade parkeringsbåsen.

Læg mærke til midterdisplayet. Følg instruktionerne på samme måde, som ved parkeringen.

Bemærk, at rattet kan "springe" tilbage, når funktionen afsluttes. Det kan så være nødvendigt for føreren at dreje rattet tilbage til det maksimale ratudslag for at kunne forlade parkeringsbåsen.

Hvis PAP mener, at føreren kan forlade parkeringsbåsen uden yderligere manøvrer, vil funktionen blive afsluttet, selv om det kan virke, som om bilen stadig er i parkeringsbåsen.


Hjalp dette?