Parkeringshjælp

Parkeringshjælp*

Opdateret 7/23/2018

Parkeringshjælp hjælper føreren ved manøvrering, hvor pladsen er trang, ved at angive afstanden til forhindringer med lydsignaler kombineret med grafik på midterdisplayet.

Skærmvisning med forhindringszoner og sensorsektorer.

Skærmvisning med forhindringszoner og sensorsektorer.

Midterdisplayet viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og registrerede forhindringer.

Den markerede sektor viser, hvor forhindringen befinder sig. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret sektorrude, desto kortere er afstanden mellem bilen og en registreret forhindring.

Jo kortere afstanden til forhindringen, desto tættere lyder signalet. Al anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.

Ved en afstand på op til 30 cm fremad/bagud er tonen konstant, og den aktive sensors felt nærmest bilen er udfyldt. Hvis der er en forhindring inden for konstanttoneafstanden både foran og bag bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.

Parkeringshjælpens lydniveau kan justeres under et igangværende lydsignal med midterkonsollens [>II] -knap. Justering kan også foretages i topvisningens menupunkt Indstillinger.

Advarsel

  • Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det ansvar, føreren selv har ved parkering.
  • Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
  • Vær opmærksom på f.eks. mennesker eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.

Bagud

Sensorerne bagud aktiveres, hvis bilen ruller bagud, uden der er valgt gear, eller når gearvælgeren føres til bakgear.

Måleområdet begynder ca. 1,5 m bag bilen.

Ved bakning med tilkoblet anhænger, deaktiveres parkeringshjælp bag automatisk.

Note

Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på anhængertrækket - uden originale Volvo-anhængerkabler - kan det være nødvendigt at slå parkeringshjælpen fra manuelt, for at sensorerne ikke skal reagere på dem.

Langs siderne

Parkeringshjælpens sidesensorer aktiveres automatisk ved motorstart. De er aktiverede ved hastigheder under 10 km/t (6 mph).

Måleområdet til siderne begynder ca. 0,3 m fra forhindringen. Lydsignal for forhindringer kommer fra sidehøjttalerne.

Fremad

Parkeringshjælpens frontsensorer aktiveres automatisk ved motorstart. Frontsensorerne er aktiverede ved hastigheder under 10 km/t (6 mph).

Måleområdet begynder ca. 0,8 m foran bilen. Lydsignal for forhindringer er kun aktivt, når bilen er i bevægelse, bortset fra, når bilen er tæt på en forhindring (inden for 30 cm med konstant tone).

Note

Parkeringshjælpen deaktiveres, når parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.

Vigtigt

Ved montering af ekstralys: Husk, at disse ikke må skygge for sensorerne - ekstralysene kan blive opfattet som forhindringer.


Hjalp dette?