Stemmestyring

Bruge stemmestyring

Opdateret 7/23/2018

Grundlæggende vejledning til brug af stemmestyring.

Tryk på ratknappen til stemmestyring for at aktivere systemet og indlede en dialog med stemmekommandoer.

Overvej følgende, når du kommunikerer:

 • Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
 • Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
 • Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at have døre, ruder og soltag lukket.

Stemmestyring kan afbrydes ved at:

 • sige "Cancel".
 • foretage et langt tryk på ratknappen for stemmestyring .

For at fremskynde kommunikationen og springe anmodningerne fra systemet over skal du trykke på ratknappen for stemmestyring , når systemets stemme taler, og sige den næste kommando.

Eksempel på stemmestyring

Tryk på , sig "Call [Fornavn][Efternavn][nummerkategori]": Ringer til den valgte kontakt fra telefonbogen, når kontakten har flere telefonnumre (f.eks. hjem, mobil, arbejde). F.eks.:

Tryk på , og sig "Call RobynSmithMobil".

Kommandoer/sætninger

Det er altid muligt at bruge følgende kommandoer:

 • "Repeat" – gentager den sidste stemmevejledning i den igangværende dialog.
 • "Cancel" – Afbryder dialogen.
 • "Help" – Starter en hjælpedialog. Systemet svarer med kommandoer, der kan anvendes i den aktuelle situation, en anmodning eller et eksempel.

Kommandoer for specifikke funktioner er beskrevet under det respektive afsnit, f.eks. Stemmestyring af telefon.

Tal

Talkommandoer angives forskelligt, afhængigt af hvilken funktion der skal styres:

 • Telefon- og postnumre skal siges individuelt, tal for tal, f.eks. nul tre en to to fire fire tre (03122443).
 • Husnumre kan siges individuelt eller i gruppe, f.eks. to to eller toogtyve (22). For engelsk og hollandsk kan flere grupper siges efter hinanden, f.eks. toogtyve toogtyve (22 22). For engelsk kan også "dobbelt" eller "tredobbelt" bruges, f.eks. dobbelt nul (00). Numre kan angives inden for intervallet 0-2300.
 • Frekvenser kan siges otteoghalvfems komma otte (98,8), ethundredefire komma to eller hundredefire komma to (104,2).

Hjalp dette?