Databeskyttelse

13 Resultater

Informationsbesked – Car Sharing

For at Volvo Car Corporation (“Volvo”, “vi”) kan give dig den fulde funktionalitet af Car Sharing (som defineret i det følgende), er vi nødt til at behandle visse data.

Informationsbesked – Analyse af køretøjsdata

Opdateret 5/11/2020

Informationsbesked – Analyse af køretøjsdata

Ansvarlig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummeret 556074-3089 og adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, i det følgende kaldet "Volvo", "vi", "vores" og "os", vil som dataansvarlig behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Formål med og retsgrundlag for behandling

Volvo Cars er forpligtet til at indsamle og rapportere emissionsdata som et led i EU-forordning (EF) 692/2008 – bilag 11: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Formålet med behandlingen af køretøjsregistrerede data er at gøre Volvo Cars i stand til at udføre produktresearch og -udvikling, for eksempel for at forbedre og overvåge køretøjernes kvalitet og deres sikkerhedsfunktioner. Formålet med behandlingen er også at håndtere Volvo Cars' garantiforpligtelser og opfylde lovmæssige krav vedrørende motoremissionsdata.

Retsgrundlaget for behandlingen er legitime interesser baseret på de formål, vi forfølger, som beskrevet ovenfor.

Retsgrundlaget for videregivelse af faktiske motoremissionsdata er at opfylde de lovmæssige forpligtelser, der påhviler Volvo.

Datakategorier

Vi indsamler oplysninger såsom status og statistik fra køretøjskomponenter, grundlæggende bilanvendelsesstatistik, f.eks. kilometerstand eller antal start/stop, hvordan du anvender og interagerer med køretøjsfunktionerne og -tjenesterne, som vil resultere i statistiske oplysninger, som samkøres med komponentstatistikker, køretøjsoplysninger, som identificerer køretøjets hardware og software, diagnosefejlkoder (DTC'er), giveroplysninger fra relaterede DTC'er, giveroplysninger fra køretøjets aktive sikkerhedssystem og køretøjsidentifikationsnummeret (VIN).

Vi indsamler også sikringsdata såsom uautoriseret adgang, ægtheden af softwareopdateringer, afvigelser i køretøjets netværk (registrering af indtrængen). Derudover indsamler vi også køretøjsparametre relateret til emission.

Offentliggørelse/modtagere af dine personoplysninger/overførsel

De ovennævnte datakategorier overføres fra dit køretøj til Volvo Cars. Køretøjsparametre relateret til overvågning af emission rapporteres til myndighederne i henhold til lokal lovgivning. Køretøjsdataene videregives til og behandles af vores associerede selskaber og forretningspartnere til de ovennævnte formål, for at de kan udføre arbejdet på vegne af Volvo.

Med hensyn til vores samarbejdspartnere uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen.

Opbevaringstid

Vi opbevarer oplysninger relateret til de lovmæssige forpligtelser i op til 3 år efter indsamlingen, medmindre vi er forpligtet til at behandle visse personoplysninger i en længere periode som følge af lovmæssige forpligtelser. Oplysninger om sikringshændelser, oplysninger om aktive sikkerhedshændelser og øvrige oplysninger opbevares i 2 år.

Dine rettigheder og kontaktoplysninger

Som privatperson har du visse rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse. Rettighederne, som gælder for denne behandling af køretøjsdata, er:

Indsigtsret

Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi gemmer om dig.

Ret til berigtigelse

Vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte. Du kan bede os om at berigtige eller fjerne oplysninger, som du mener er urigtige.

Ret til sletning

Du har også ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis dine oplysninger er blevet behandlet på en ulovlig måde.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling/begrænse behandling

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod og bringe vores indsamling af køretøjsdata til ophør og få behandlingen begrænset under bestemte forhold.

For at bringe den indsamling af køretøjsregistrerede data, der er beskrevet ovenfor, til ophør, skal du som ejer af køretøjet kontakte vores kundeservice, enten pr. telefon, e-mail eller via den formular, som beskrives til sidst. De relevante kontaktoplysninger for dit marked kan ses på support.volvocars.com/contact.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er af den opfattelse, at vi behandler dine personoplysninger i strid med love og regler om beskyttelse af personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden i Sverige er Datainspektionen med adressen:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Sverige

Hvis du vil udøve dine rettigheder, bedes du anvende vores online WEBFORMULAR.

For mere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger og kontaktoplysninger med henblik på mere information og klager samt kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver henvises til Volvo Car Group Politik om beskyttelse af kunders data (https://support.volvocars.com/privacy).


Denne artikel er relevant for


Hjalp dette?

Informationsbesked – Køb af tjenester

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") kan give dig den fulde funktionalitet relateret til køb af tjenester, er vi nødt til at behandle visse oplysninger.

Informationsbesked – Volvo ID

For at Volvo Car Corporation kan give dig den fulde funktionalitet af Volvo ID, er vi nødt til at behandle visse data.

Politik om beskyttelse af kunders data

Informationsbesked – Connected Safety

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi" eller "os") kan give dig den fulde funktionalitet af Connected Safety-tjenesten, er vi nødt til at behandle visse data.

Juridiske kontakter

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, beskyttelse af personoplysninger eller andre juridiske anliggender, bedes du benytte de relevante kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor.

Juridiske dokumenter og databehandling

Vi hos Volvo Car Group ønsker at tilbyde dig Tjenester, der gør din Volvo-oplevelse så sikker, let og behagelig som muligt.

Informationsbesked – Generel dataanalyse til research og udvikling af produkter og tjenester

Informationsbesked – Speech Messaging

For at Volvo Car Corporation ("Volvo" eller "Vi") kan give dig den fulde funktionalitet af Tale til SMS-besked, er vi nødt til at behandle visse data.

Informationsbesked – Volvo Valet-tjeneste fra Volvo Cars

Volvo Valet er en tjeneste, som tilbydes Volvo Cars-kunder, som tillader kunderne at aftale en prøvekørsel og/eller tid til service direkte via Volvo Valet-appen og få deres bil afhentet fra deres valgte sted med mulighed for levering af en lånebil eller ombytte den aktuelt leasede bil til en ny leaset bil (i det følgende også "Volvo Valet-tjeneste").

Informationsbesked – Volvo On Call

For at Volvo Car Corporation ("Volvo" eller "vi") kan give dig den fulde funktionalitet af Volvo On Call-tjenesten, er vi nødt til at behandle visse data, herunder personoplysninger.

Informationsbesked – Real-Time Traffic Information

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") kan give dig den fulde funktionalitet af Real Time Traffic Information-tjenesten, er vi nødt til at behandle visse data.