Databeskyttelse

13 Resultater

Informationsbesked – Car Sharing

For at Volvo Car Corporation (“Volvo”, “vi”) kan give dig den fulde funktionalitet af Car Sharing (som defineret i det følgende), er vi nødt til at behandle visse data.

Informationsbesked – Analyse af køretøjsdata

Informationsbesked – Køb af tjenester

Opdateret 4/9/2020

Informationsbesked – Køb af tjenester

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") kan give dig den fulde funktionalitet relateret til køb af tjenester, er vi nødt til at behandle visse oplysninger.

Ansvarlig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhed med selskabsregistreringsnummeret 556074-3089 og adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, i det følgende kaldet "Volvo", "vi", "vores" og "os", vil som dataansvarlig behandle dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Formål med og retsgrundlag for behandling

Du er velkommen til at købe tjenester online fra os. "Tjeneste" betyder en tjeneste købt fra Volvo, som kan bestilles gennem brug af et Volvo-ID, og som omfatter, men ikke er begrænset til, opkoblede tjenester (såsom Volvo on Call-abonnementer), apps og anden software.

Vi behandler de personoplysninger, som du angiver i forbindelse med dit køb af tjenester, for at være i stand til at levere købet til dig.

Formålet med vores behandling er at administrere og overvåge dit køb (fra køb til levering) inklusive eventuelt nødvendig kontakt med myndighederne med henblik på officiel rapportering, administration af din anmodning om relaterede tjenester, opfølgning på leveringen, samt for at kommunikere opdateringer relateret til de tjenester, du har købt. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at denne behandling er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig.

Vi anonymiserer de personoplysninger, du opgiver, og behandler dem med henblik på statistik, research og udvikling. Retsgrundlaget er, at denne behandling er nødvendig for vores legitime interesser.

Datakategorier

Vi indsamler oplysninger såsom dine kontaktoplysninger, og om du er berettiget til momsfritagelse eller ej.

Vi kan også indsamle dit køretøjs stelnummer og/eller dit Volvo-ID for at kontrollere, at du kan købe den pågældende tjeneste.

Offentliggørelse/modtagere af dine personoplysninger/overførsel

De ovenfor angivne datakategorier overføres til Volvo Cars og vores associerede selskaber og forretningspartnere.

Momsnumre rapporteres til myndighederne i henhold til lokal lovgivning.

Med hensyn til vores samarbejdspartnere uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen.

Ophør af dataindsamling

For at bringe den indsamling af køretøjsregistrerede data, der er beskrevet ovenfor, til ophør, skal du som ejer af køretøjet kontakte vores kundeservice, enten pr. telefon, e-mail eller via den formular, som beskrives til sidst. De relevante kontaktoplysninger for dit marked kan ses på support.volvocars.com/contact.

Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 90 dage, efter at du er ophørt med at bruge den tjeneste, du har købt.

Vi arkiverer data relateret til købet i op til 10 år for at overholde lovgivningen vedrørende regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse.

Dine rettigheder og kontaktoplysninger

Som privatperson har du visse rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse. Rettighederne, som gælder for denne behandling af køretøjsdata, er:

Indsigtsret

Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi gemmer om dig.

Ret til berigtigelse

Vi ønsker at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte. Du kan bede os om at berigtige eller fjerne oplysninger, som du mener er urigtige.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage fra os de personoplysninger, du har opgivet, i et struktureret format.

Ret til at gøre indsigelse mod/begrænse behandling

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod og bringe vores indsamling af køretøjsdata til ophør og få behandlingen begrænset under bestemte forhold.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du er af den opfattelse, at vi behandler dine personoplysninger i strid med love og regler om beskyttelse af personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden i Sverige er Datainspektionen med adressen:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Sverige

Hvis du vil udøve dine rettigheder, bedes du anvende vores online formular på:

https://www.volvocars.com/subject-rights-request

For mere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger og kontaktoplysninger med henblik på mere information og klager samt kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver henvises til Volvo Car Group Politik om beskyttelse af kunders data.


Denne artikel er relevant for


Hjalp dette?

Informationsbesked – Volvo ID

For at Volvo Car Corporation kan give dig den fulde funktionalitet af Volvo ID, er vi nødt til at behandle visse data.

Politik om beskyttelse af kunders data

Informationsbesked – Connected Safety

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi" eller "os") kan give dig den fulde funktionalitet af Connected Safety-tjenesten, er vi nødt til at behandle visse data.

Juridiske kontakter

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, beskyttelse af personoplysninger eller andre juridiske anliggender, bedes du benytte de relevante kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor.

Juridiske dokumenter og databehandling

Vi hos Volvo Car Group ønsker at tilbyde dig Tjenester, der gør din Volvo-oplevelse så sikker, let og behagelig som muligt.

Informationsbesked – Generel dataanalyse til research og udvikling af produkter og tjenester

Informationsbesked – Speech Messaging

For at Volvo Car Corporation ("Volvo" eller "Vi") kan give dig den fulde funktionalitet af Tale til SMS-besked, er vi nødt til at behandle visse data.

Informationsbesked – Volvo Valet-tjeneste fra Volvo Cars

Volvo Valet er en tjeneste, som tilbydes Volvo Cars-kunder, som tillader kunderne at aftale en prøvekørsel og/eller tid til service direkte via Volvo Valet-appen og få deres bil afhentet fra deres valgte sted med mulighed for levering af en lånebil eller ombytte den aktuelt leasede bil til en ny leaset bil (i det følgende også "Volvo Valet-tjeneste").

Informationsbesked – Volvo On Call

For at Volvo Car Corporation ("Volvo" eller "vi") kan give dig den fulde funktionalitet af Volvo On Call-tjenesten, er vi nødt til at behandle visse data, herunder personoplysninger.

Informationsbesked – Real-Time Traffic Information

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") kan give dig den fulde funktionalitet af Real Time Traffic Information-tjenesten, er vi nødt til at behandle visse data.