Databeskyttelse

Meddelelse om databeskyttelse – Volvo ID

Meddelelse om databeskyttelse – Volvo ID

For at Volvo Car Corporation kan give dig den fulde funktionalitet af Volvo ID, er vi nødt til at behandle visse data.

1 Ansvarlig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhed med registreringsnummeret 556074-3089 og adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, herefter kaldet "Volvo", "vi", "os", vil som dataansvarlig behandle dine personoplysninger som nærmere beskrevet nedenfor.

2 Formål med og retsgrundlag for behandling

Vi behandler de personoplysninger, som du angiver i forbindelse med din registrering af din Volvo ID-konto og din fremtidige brug af din konto. Formålet med vores behandling er at administrere din Volvo ID-konto (fra registrering til eventuel opsigelse af kontoen), at give dig den fulde funktionalitet relateret til Volvo ID, at give adgang til vores tjenester, som kræver en Volvo ID-konto, og at kommunikere opdateringer relateret til Volvo ID-kontoen. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at for at administrere din Volvo ID-konto, for at give dig den fulde funktionalitet relateret til Volvo ID, for at give adgang til vores tjenester, som kræver en Volvo ID-konto, er denne behandling nødvendig for udførelsen af vores kontrakt med dig.

3 Offentliggørelse/modtagere af dine personoplysninger/overførsel

Dine personoplysninger vil blive oplyst til og behandlet af vores associerede selskaber og vores samarbejdspartnere til ovennævnte formål. Med hensyn til vores samarbejdspartnere uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) vil vi overføre dine personoplysninger på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-kommissionen.

4 Opbevaringstid

Vi vil opbevare dine personoplysninger i op til tredive (30) dage, efter at du har opsagt dit Volvo ID, medmindre vi er forpligtet til at behandle visse personoplysninger i en længere periode som følge af lovkrav.

5 Dine rettigheder og kontaktoplysninger

For mere information om dine rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger og kontaktoplysninger med henblik på mere information og klager samt kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver henvises til Volvo Car Group Politik om beskyttelse af kunders data.


Denne artikel er relevant for


Hjalp dette?