Skip to content

Omtanke for klimaet

Bæredygtighed er lige så vigtigt for Volvo Cars som sikkerhed. Ved at arbejde hen imod klimaneutralitet i fremtiden, omfavne den cirkulære økonomi og udføre vores forretningsdrift ansvarligt, vil vi hjælpe med at beskytte planeten og bidrage til et mere retfærdigt samfund.

En Volvo bliver ladet op på en ladestation.

Vores ambitioner

Klimaindsats

At blive en klimaneutral virksomhed inden 2040

Cirkulær økonomi

At blive en cirkulær virksomhed inden 2040

Etisk og ansvarlig forretning

At blive en anerkendt leder inden for etisk og ansvarlig forretning

Hvordan når vi dertil?

Klimaindsats

Som mobilitetsudbyder anerkender vi, at vi er en del af problemet med klimaforandringer og har et ansvar for at tage handling.Ved at reducere emissioner i hele vores værdikæde sigter vi mod at blive en klimaneutral virksomhed inden 2040.

-50 %

Udstødningsemissioner

-25 %

Råmaterialer og leverandører

-25 %

Samlede forretninger inkl. logistik

-40 %

Samlet reduktion pr. køretøj

Elektrificering af vores flåde

Udstødningsemissioner tegner sig for en betydelig del af vores CO₂-aftryk. Derfor har hver nye Volvo, der lanceres fra 2019 og fremover, en elmotor. Vores mål er, at 50 procent af vores årlige bilsalg skal være fuldt elektrisk inden 2025, mens resten skal bestå af hybrider.

En Volvo SUV, der kører på en bro, som krydser et vandreservoir.

Klimaneutral produktion

Vi sigter mod at have klimaneutrale produktionsanlæg inden 2025. Allerede i dag er vores globale anlæg drevet af over 80 procent klimaneutral elektricitet. Siden 2008 har alle vores europæiske anlæg kørt på vandkraft.

Samarbejdet med leverandører

At reducere emissionerne i vores forsyningskæde er afgørende for at nå vores klimamål. Vi opfordrer vores topleverandører til at bruge 100 procent vedvarende energi inden 2025 og til at udvikle en mere cirkulær tilgang til materialer.

En Volvo SUV, der kører på en bro, som krydser et vandreservoir.

Tredjepartsgodkendelse af vores klimaplan

Science Based Targets-initiativet (SBTi)* har godkendt vores ambitiøse plan om at blive en klimaneutral virksomhed inden 2040. Ifølge SBTi er vores emissionsreduktionsmål i tråd med målene i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til langt under 2 °C sammenlignet med før-industrielle niveauer.

*SBTi er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).

*SBTi er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).

Nærbillede af et bilsæde med det universelle genbrugssymbol syet på stoffet.

Cirkulær økonomi

Verdens naturlige ressourcer er begrænsede. Dette kræver en tankegang, der omfatter den cirkulære økonomi, hvor de anvendte reservedele og materialer ikke kun gendannes i slutningen af bilens brugbare levetid, men også genbruges til produktion af nye køretøjer. Derfor designer vi vores biler for at minimere spild og gøre større brug af genanvendte og biobaserede materialer.

25 %

Genanvendt eller biobaseret plast

40 %

Genanvendt aluminium

25 %

Genanvendt stål

Etisk og ansvarlig forretning

Ved at beskytte vores medarbejderes trivsel og rettigheder, fremme ligestilling og arbejde for at minimere miljømæssige og sociale påvirkninger inden for vores forsyningskæde sigter vi mod at blive en anerkendt leder inden for etisk og ansvarlig forretning.

Et batteri, der oplades.

Etiske batterier

Vi er forpligtet til ansvarlig indkøb af vores batterier. Som en del af denne forpligtelse er vi den første bilproducent, der bruger blockchain-teknologi i hele vores koboltforsyningskæde, så vi kan overvåge og spore den kobolt, der bruges i vores batterier.

Hvad er blockchain-teknologi?

Climate change is the ultimate safety test.

Klimaforandringerne er den ultimative sikkerhedstest

Manden bag Volvos Lambda-sensorsystem viser sin opfindelse.

En arv af omtanke for klimaet

Vi har arbejdet for at reducere vores klimapåvirkning gennem mange år. Find ud af mere om nogle af de handlinger, vi har taget til dato.