Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η υπευθυνότητα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.

Αρχίσαμε να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα το 1927 διότι πιστεύαμε ότι κανείς άλλος δεν τα κατασκεύαζε αρκετά ανθεκτικά ή αρκετά ασφαλή για τους σουηδικούς δρόμους. Στην πορεία, έχουμε επινοήσει δεκάδες καινοτομίες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν αλλάξει τον κόσμο. Και είναι αυτή η δέσμευση που μας οδηγεί εμπρός, προς την επόμενη σπουδαία ιδέα της Volvo Cars.

Με προτεραιότητα τον άνθρωπο

Θα προσελκύσουμε τους ανθρώπους που θα φέρουν νέο τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Και είμαστε υπερήφανοι για το ενθουσιώδες εργατικό μας δυναμικό, για αυτό επισκεφθείτε τη σελίδα μας "Θέσεις εργασίας" αν ενδιαφέρεστε για εργασία στον όμιλο Volvo Car Group.


ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ VOLVO CARS

Η ασφάλειά σας και η μέριμνα για τον κόσμο

Ένα σημαντικό στοιχείο της προσέγγισής μας στην Αειφορία προστατεύει εσάς και τον κόσμο σας. Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την ευθύνη μας να σας κρατάμε ασφαλείς και να περιορίζουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η αειφορία αποτελεί κεντρικό στοιχείο όλων των αποφάσεων και επενδύσεών μας και έχει ζωτική σημασία για επιτυχείς και δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο

Δίναμε πάντοτε σημασία στην ασφάλεια, αλλά κατανοούμε επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που προκαλούν τα αυτοκίνητα - για αυτό δημιουργήσαμε πιο οικονομικούς κινητήρες Drive-E που εκπέμπουν λιγότερους ρύπους. 

Μεριμνούμε επίσης για το προσωπικό σας περιβάλλον - ο αέρας στο εσωτερικό ενός Volvo είναι πιο καθαρός από τον εξωτερικό αέρα, χάρη στο σύστημα κλιματισμού μας. Και συνειδητοποιούμε ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στη ζωή σας. 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ DRIVE-E

Υπεύθυνη επιχείρηση

Με τον εκτενή Κώδικα Δεοντολογίας μας, που βασίζεται στις υπάρχουσες αρχές, διασφαλίζουμε ότι η επιχείρησή μας λειτουργεί με ηθικό και σύμμορφο τρόπο. Ο Κώδικας ισχύει για όλους στη Volvo Cars, καθώς και για τους συμβούλους και το προσωπικό των αντιπροσωπειών που εργάζονται υπό τη διεύθυνση της Volvo Cars. Προσδοκούμε επίσης ότι όλες οι επαγγελματικές μας επαφές και οι εμπορικοί μας συνεργάτες διέπονται από τις ίδιες αρχές με αυτές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της δέσμευσής μας για Αειφορία.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πιο πρόσφατες εκθέσεις αειφορίας

Εκδίδουμε εκθέσεις για τις πτυχές των προϊόντων και της παραγωγής μας που αφορούν στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, από το 2000, πριν ακόμη κάτι τέτοιο τυποποιηθεί.

Το 2003, δημοσιεύσαμε την πρώτη μας Έκθεση Αειφορίας σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων (Global Reporting Initiative - GRI). Μπορείτε να κατεβάσετε (download) την πιο πρόσφατη Έκθεση Αειφορίας μας εδώ.


ΑΛΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Αειφορία επαφών

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Αειφορία ή την πιο πρόσφατη Έκθεσή μας, επικοινωνήστε μαζί στην παρακάτω διεύθυνση:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Gothenburg, Sweden

citizen@volvocars.com