Põhiväärtused

Volvo viis.

Volvos algavad kõik meie tegevused inimestest. Meie missiooniks, ja sügaval loomuses, on muuta inimeste elu lihtsamaks, ohutumaks ja paremaks. See on Volvo suund.

Nagu varem, oleme ka täna pühendunud kolmele põhiväärtusele: ohutus, kvaliteet ja keskkonnast hoolimine.

Kõige olulise kaitsmine. Tegutsemine selle nimel, et inimesed tunneks end erilistena. Ja maailma kõigile paremaks muutmise üle uhkuse tundmine.

Turvalisuse-teemaline avaldus
Kvaliteedi-teemaline avaldus
Keskkonna-teemaline avaldus