Andmesubjekti õigused isikuandmetega seotud taotluse tegemiseks

Oma isikuandmetega seotud taotluse algatamiseks Volvo Carsilt täitke veebivorm ja edastage meile kõik teie teabenõudega seotud asjakohased üksikasjad. Turvalise identifitseerimise tagamiseks pange tähele, et mõne isikuandmetega seotud taotluse korral nõutakse Car Data'i poolt sõiduki valmistajatehase tähist (VIN) ja Digital Services Data'i poolt Volvo ID-d. Sellise teabe esitamata jätmine võib takistada teie nõude töötlemist Volvo Carsi poolt.

Teie kui andmesubjekti õigused taotluseks

Eraelu puutumatuse küsimustes, mis on seotud teie tööga Volvo Carsis, võtke ühendust oma siseriikliku müügiettevõtte personaliosakonnaga.

Tarbijaandmed
readonly-disclaimer
Vajame seda teavet, et saaksime määrata, kus teie isikuandmed võiksid olla salvestatud.
Auto andmed
VIN-tähis koosneb seitsmeteistkümnest numbrist
Digiteenuse andmed
Volvo ID on e-posti aadress, mida kasutatakse võtmena Volvo Carsi digiteenuste, nt Volvo on Call, kasutamisel.
Hidden Fields
Kinnitamine
Esitatud andmeid kasutatakse teie taotluse töötlemisel ja teie enda identifitseerimiseks.Edasiseks teabeks vaadake meie Teavitust.

Seda taotlust esitades kinnitan, et olen ülaltoodud teabe läbi lugenud ja nõustun sellega.

Eraelu puutumatuse küsimustes, mis on seotud teie tööga Volvo Carsis, võtke ühendust oma siseriikliku müügiettevõtte personaliosakonnaga.

Tarbijaandmed
readonly-disclaimer
Vajame seda teavet, et saaksime määrata, kus teie isikuandmed võiksid olla salvestatud.
Volvo ID on e-posti aadress, mida kasutatakse võtmena Volvo Carsi digiteenuste, nt Volvo on Call, kasutamisel.
Hidden Fields
Kinnitamine
Esitatud andmeid kasutatakse teie taotluse töötlemisel ja teie enda identifitseerimiseks.Edasiseks teabeks vaadake meie Teavitust.

Seda taotlust esitades kinnitan, et olen ülaltoodud teabe läbi lugenud ja nõustun sellega.