Teavitus

Revident Volvo Car Corporation, Rootsi juriidiline isik äriühingu registreerimisnumbriga 556074-3089 ja aadressiga 405 31, Göteborg, Rootsi, siin ja edaspidi „VCC“, „meie“, „me“ ja „meile“, on teie isikuandmete töötluse revidendiks allpool kirjeldatud viisil.

Töötluse eesmärk ja õiguslik alus Me töötleme teie isikuandmeid, mille andsite meile koos oma andmesubjekti taotlusega (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne). Meie töötluse eesmärgiks on teie kui andmesubjekti taotluse haldamine. Me töötleme ka isikuandmeid, mille andsite meile arendamiseks ja statistilistel eesmärkidel seoses meie andmesubjekti taotluse haldussüsteemiga.

Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks teie andmesubjekti taotluse haldamisel on asjaolu, et selline töötlus on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks teie õiguste suhtes. Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks arendustööde läbiviimiseks ja statistilistel eesmärkidel on asjaolu, et töötlus on vajalik meie õigustatud huvidest lähtuvate eesmärkide täitmiseks.

Teie isikuandmete avalikustamine ja nende saajad Teie isikuandmed avalikustatakse meie sidusettevõtetele ja äripartneritele ning neid töödeldakse eespool nimetatud eesmärkidel. Väljaspool EMP territooriumit asuvate sidusettevõtete ja äripartnerite korral edastame teie isikuandmed Euroopa Komisjoni poolt kohandatud lepingu tüüptingimustel, mis tagab teie isikuandmete turvalisuse.

Säilitamisaeg Me töötleme teie isikuandmeid seoses teie isikuandmeid käsitleva taotlusega kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates teie taotluse vastuvõtmise kuupäevast.

Teie õigused ja VCC kontaktteave Lisateabeks oma õiguste kohta seoses teie isikuandmete meiepoolse töötlemisega ja üksikasjalikeks kontaktideks edasise teabe saamiseks, kaebuste esitamiseks ning meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks külastage https://support.volvocars.com/privacy