Teabeleht

Volvax Baltic OÜ

Volvax Baltic OÜ, EE juriidiline isik äriühingu registreerimisnumbriga 12609812 ja aadressiga Pärnu mnt 232 Tallinn 11314, siin ja edaspidi „Volvax“, „meie“, „me“ ja „meile“ on teie isikuandmete töötluse revidendiks allpool kirjeldatud viisil.                                                 

 

Me töötleme teie poolt meile antud isikuandmeid, et edastada teile teenuseid, teavet ja turunduskommunikatsiooni, mida te olete meilt soovinud. Me töötleme ka teie võimalikke vastuseid ja interaktsioone teie poolt vastuvõetavale digitaalsele turunduskommunikatsioonile, et edastada teile asjakohast ja kõrge kvaliteediga turunduskommunikatsiooni, ning kasutame neid statistilistel eesmärkidel. Me võime kasutada teie isikuandmeid internetialase ja sotsiaalse profileerimise eesmärkidel, et parendada meie turunduskommunikatsiooni.                                                       

 

Kui nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega, võime ühendada teie isikuandmed teie võrgukäitumisega meie veebisaitidel.      

                                               

Seda taotlust esitades nõustute oma isikuandmete töötlemisega meie poolt ülalkirjeldatud viisil. Teil on alati õigus tagasi võtta oma nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks meie poolt. Suunake oma taotlus Volvax Baltic OÜ kohta käiva nõusoleku tagasi võtmiseks, kasutades aadressi andmekaitsespetsialist@volvax.ee                                                  

 

Teie isikuandmed avalikustatakse teie poolt valitud edasimüüjale, meie sidusettevõtetele ja äripartneritele ning andmeid töödeldakse nende poolt eespool kirjeldatud eesmärkidel. Väljaspool EMP territooriumit asuvate äripartnerite korral edastame teie isikuandmed Euroopa Komisjoni poolt kohandatud lepingu tüüptingimustel.                                                         

 

Lisaks töötleb Volvo Cars teie isikuandmeid allpool määratud viisil.                                                                           

 

Me säilitame teie isikuandmeid kuni 1 aasta.                                                                        

 

 

Volvo Cars                                                      

 

Volvo Car Corporation, Rootsi juriidiline isik äriühingu registreerimisnumbriga 556074-3089 ja aadressiga Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Rootsi, siin ja edaspidi „Volvo Cars“, „meie“, „me“ ja „meile“, on teie isikuandmete töötluse revidendiks allpool kirjeldatud viisil. Teie isikuandmed avalikustatakse eespool nimetatud kohalikule esindusele, kelle poolt neid töödeldakse.                                                                      

 

Kui nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega, võime ühendada teie isikuandmed teie võrgukäitumisega meie veebisaitidel.                                                   

 

Me säilitame teie isikuandmeid kuni nelikümmend viis (45) päeva pärast nende edastamist kohalikku esindusse.                                                                     

 

Lisateabeks oma õiguste kohta seoses teie isikuandmete meiepoolse töötlemisega ja üksikasjalikeks kontaktideks edasise teabe saamiseks, kaebuste esitamiseks ning meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks vaadake meie Isikuandmete kaitse poliitikat.