MEIE LUBADUS MAAILMALE

Vastutustunne iga meie tegevuse keskmes.

Alustasime autode valmistamisega 1927. aastal, sest mitte keegi ei valmistanud Rootsi teedele piisavalt tugevaid ega turvalisi sõidukeid. Oma teekonnal oleme tulnud välja lugematute uuendustega, millest mitmed on jäädavalt maailma muutnud. Ja see pühendumus viib meid edasi järgmiste suurepäraste Volvo Carsi ideedeni.

Inimeste esikohale seadmine

Tõmbame ligi inimesi, kes toovad kaasa uusi mõtteid kõige suuremate väljakutsetega toimetulemiseks. Tunneme uhkust oma pühendunud töötajate üle, seega külastage meie karjääride lehekülge, kui teile pakub huvi töötamine Volvo Car Groupis.


VOLVO CARSI KARJÄÄRID

Teie ohutus ja maailmast hoolimine

Oluline osa meie lähenemisest jätkusuutlikkusele on teie ja maailma kaitsmine. Võtame väga tõsiselt oma kohustust tagada teie ohutus ja piirata oma tegevuste mõju keskkonnale. Jätkusuutlikkus on peamine kõigis meie otsustes ja investeeringutes ning on eduka ja eetilisele äri võtmeks.

TEIE MAAILMA KAITSMINE

PÕHIVÄÄRTUSTE TEATIS – KESKKOND

Maailma muutmine

Oleme alati hoolinud ohutusest, kuid saame aru ka meie autode mõjust keskkonnale – seetõttu oleme töötanud välja tõhusamad ja keskkonda vähem saastavad Drive-E mootorid. 

Hoolime ka teie personaalsest keskkonnast – tänu meie kliimasüsteemile on Volvo salongis olev õhk puhtam kui õues. Samuti oleme jõudnud arusaamisele, et autod peavad olema teie ellu paremini integreeritud. 


LISATEAVE DRIVE-E KOHTA

Ühiskonda panustamine

- Olla eetiline ja järgida seadusi
- Järgida korruptsiooni- ja kartellivastase võitluse ning ausa konkurentsi poliitikaid
- Arendada meie ohutuse visiooni
- Parandada tarneahelat
- Arendada dialoogi huvirühmadega
 

Sõltumatute ohutuskatsete osakaal, kus Volvo Cars sai kõrgeima hinde (%) 2007–2013

Majanduslike väärtuste loomine

- Luua töökohti
- Investeerida taristusse ja tulevikku
- Anda edasi tehnoloogiaid ja teadmisi
- Panustada avalikku sektorisse

 

Töötajaid kokku 2007–2013

Vastutustundlik äritegevus

Meie põhjalik tegevusjuhend, mis põhineb olemasolevatel poliitikatel, aitab meil tagada äritegevuse teostamise eetilisel ja seadusi järgival viisil. Tegevusjuhend kohaldub tervele Volvo Carsi kollektiivile ning samuti kõigile Volvo Carsi tellimusel tegutsevatele konsultantidele jt töötajatele. Samuti ootame, et kõik meie ärikontaktid ja -partnerid järgivad samu või sarnaseid põhimõtteid, mis on toodud meie tegevusjuhendis. See on ka oluline osa meie pühendumisest jätkusuutlikkusele.

TEGEVUSJUHEND

Viimane jätkusuutlikkuse aruanne

Oleme andnud aru oma toodete ja tootmise keskkonna-, tervisemõjude ja ohutusega seotud aspektidest juba aastast 2000 – varem, kui see muutus kohustuslikuks.

Aastal 2003 avaldasime oma esimese jätkusuutlikkuse aruande, mis oli kooskõlas globaalse läbipaistva sotsiaalse aruandluse initsiatiivi (GRI) rahvusvahelise aruandluse suunistega. Meie uusima jätkusuutlikkuse aruande saate laadida alla siit.


MUUD JÄTKUSUUTLIKKUSE ARUANDED

Jätkusuutlikkuse osakonna kontaktandmed

Kui teil on küsimusi jätkusuutlikkuse või viimase aruande kohta, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil.

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Göteborg, Rootsi

citizen@volvocars.com