Artikli versioon 2024.159.0

Volvo Cars rakenduse privaatsusteatis

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles dokumendis kirjeldatakse, kuidas Volvo Cars (määratletud allpool) ja mõnikord teised ettevõtted töötlevad teie isikuandmeid, kui kasutate ettevõtte Volvo Cars mobiilirakendust (edaspidi nimetatud "Volvo Cars rakendus"), mis hoiab teid teie Volvo sõidukiga ühenduses.

Volvo Cars rakendusel on mitu funktsiooni, millega kaasneb eri tüüpi isikuandmete töötlemine, nagu allpool selgitame. Olenevalt teie riigist ja tellimuse tüübist saab need funktsioonid kokku võtta järgmiselt:

 • Volvo Cars teenused – see hõlmab aspekte, mida on nimetatud alltoodud jaotistes 2.1 (Kui kasutate rakendust Volvo Cars), 2.2 (Teie tellimus), 2.3 (Volvo Cars sõiduki kaugteenused), 2.4 (Sõidulogi), 2.5 (Digitaalne võti), 2.6 (Auto laadimine), 2.7 (Kui võtate meiega ühendust), 2.8 (Turundusteated ja uuringud), 2.9 (Rakendus Analytics), 2.10 (Uurimis- ja arendustegevus).

Allpool leiate:

1. kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest

Teie tellimuse, Volvo Cars sõiduki kaugteenuste, sõidupäeviku, digitaalse võtme, meiega ühenduse võtmise, turundusteadete, avalikus jaamas laadimise, rakendusega Analytics ning uurimis- ja arendustegevusega seotud isikuandmete põhilise töötlemise eest vastutav isik on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht aadressil Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, edaspidi nimetatud "Volvo Cars".

2. Kogutavad isikuandmed, miks ja kui kauaks

Nagu eespool mainitud, on Volvo Cars rakendusel mitu funktsiooni olenevalt teie auto mudelist ja riigist – mõned allpool kirjeldatud funktsioonid ei pruugi olla teie puhul kohaldatavad.

2.1 Kui kasutate rakendust Volvo Cars

Kui kasutate rakendust Volvo Cars, kogume automaatselt andmeid rakenduse Volvo Cars teie poolt kasutamise kohta, et jälgida selle toimimist ja vajaduse korral tõrkeotsinguks meetmeid võtta. Selleks kasutame sellist teavet nagu seadme andmed (nt seadme tootja, rakenduse installimise ID), sõiduki üldandmed (nt sõiduki mudel ja tüüp, aasta, kasutaja riik) ja kasutamisandmed (nt klõpsud, vaatamised ja võimalikud probleemid või vead). See töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, et pakkuda teile turvalist ja toimivat rakendust Volvo Cars. Selleks kasutatavat teavet säilitatakse 30 päeva jooksul alates selle kogumisest.

2.2 Teie tellimus

Kui olete tellinud Volvo Cars sõiduki kaugteenused või muud Volvo võrguteenused, siis võib teil olla võimalus seda teenust Volvo Car rakenduses pikendada. Tellimuse esitamisel või olemasoleva tellimuse pikendamisel ning teie tellimuse haldamiseks töötleme teid identifitseerivaid andmeid (nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, VIN-kood) ja teie ostude olekut ja ajalugu. Meiepoolse töötlemise eesmärk on hallata ja jälgida teie ostu (ostust kättesaamiseni), sealhulgas võtta vajaduse korral ühendust ametiasutustega ametlikuks aruandluseks, hallata teie taotlust sellega seotud teenuste saamiseks, kontrollida kättesaamist ja teavitada ostetud teenustega seotud uuendustest. Kasutame teie maksete töötlemiseks kolmandast osapoolest makseteenuste pakkujat, kes töötleb teie isikuandmeid meist eraldi: meie maksete töötleja privaatsustavade kohta saate lähemalt lugeda allpool 3. jaotisest.

Teie tellimusega seotud isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguslik alus on selle töötlemise vajalikkus teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Säilitame teie isikuandmeid üheksakümmend (90) päeva pärast teie viimase tellimuse lõppu, et võimaldada teil teenust jätkata, kui otsustate selle uuesti tellida või teile arvetele või kviitungitele juurdepääsu tagamiseks. Peale selle arhiveerime teie ostu andmeid kümme (10) aastat meie raamatupidamist ja finantsaruandlust reguleerivate õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks – see on seadusega ettenähtud kohustus.

2.3 Volvo Cars sõiduki kaugteenused

Kogume identifitseerimisandmeid (nt teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, Volvo ID (e-posti aadress, sõiduki tehasetähis – „VIN-kood", unikaalne seadme identifikaator ning tõuketeavituse tunnus) ning ostude ajalugu (omandiõiguse periood, teie kasutatavad tellitud teenused ja teie sõiduki mudel ja aasta ning auto tehnilised andmed).

Kasutame seda teavet teile Volvo Cars sõiduki kaugteenuste pakkumiseks, et saaksite näiteks oma autot kaugjuhtida (nt kliima eelseadistus, mootori kaugkäivitus/seiskamine, välistemperatuuri näitamine, autoalarmi teavituste vastuvõtmine), teie auto oleku vaatamine (nt kütusetase, tuuleklaasi pesuvedeliku tase, pidurivedeliku tase, ukseluku olek, rehvirõhu või hoolduse teavitused, aku olek vm auto oleku indikaatorid).

Lisaks kasutame seda teavet, et saata Volvo Cars rakenduses tõuketeavitusi teie auto peatselt saabuva hoolduse ja teeninduse meeldetuletuste kohta. Hübriidautode ja elektriautode korral säilitame laadimise asukoha, et pakkuda mugavat viisi laadimise planeerimiseks. Kogume teie sõiduki asukoha andmeid ja kui lubate, teie mobiilseadme asukoha andmeid, et saaksite kasutada rakenduse Volvo Cars kaardifunktsioone ja saaksime näidata teile teie asukohta kaardil teie Volvo suhtes.

Kui teilt ei küsita otseselt andmetöötluseks nõusolekut, töötleme neid andmeid oma teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kui annate meile oma mobiilisätete kaudu juurdepääsu teie asukohateabele, kalendrile ja kontaktidele, siis töötleme neid andmeid, et pakkuda teile lihtsat viisi sihtkoha andmete teie telefonist autosse saatmiseks, võttes aluseks teie kontaktide nimekirja, kalendri sündmused või otsingutulemused. Selle töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek.

Kui teie Volvo Cars tellimus lõpeb, kustutatakse teenusega seotud andmed (sh teie isikuandmed) üheksakümne (90) päeva möödudes. Pange tähele, et Volvo Cars tellimus on seotud autoga, mistõttu omanikuvahetuse korral vastutate teie kui müüja selle eest, et oma auto Volvo Cars rakendusest lahutada ning oma andmed kustutada. See kehtib ka registreeritud põhilise juhi kohta auto liisimise korral. Juhiseid leiate siit.

2.4 Sõidupäevik

Kõik teie sõidud registreeritakse automaatselt sõidupäevikus. See võib olla kasulik, kui soovite näiteks oma läbisõidu kulusid hallata. Sõidupäeviku peate aktiveerima, muidu andmeid ei koguta.

Kui lülitate sõidupäeviku sisse, kogume teie identifikaatoreid, nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress, teie sõiduki VIN-kood ja selle asukoht ning muu sõiduga seotud teave, nagu teie marsruudid, aeg, vahekaugus, kütuse- ja/või elektrikulu ja läbisõit. Teie sõiduki mudelist sõltuvalt kogutakse andmeid kas ainult sõidu algus- ja lõppasukoha või kogu teekonna kohta.

Töötleme neid andmeid teie nõusoleku alusel.

Sõidupäeviku andmeid säilitatakse reeglina kuni 400 päeva, olenevalt teie auto mudelist.

Võite sõidupäeviku igal ajal välja lülitada ja sel juhul andmete kogumine peatub. Sellega ei kustu siiski varem kogutud andmed.

2.5 Digitaalne võti

Digitaalne võti võib täielikult asendada tavapärase autovõtme ning see lubab teil oma sõidukit mugavalt nutitelefoni või nutikella abil lukustada, lukust avada või käivitada. Peale selle saab teie võtit mitmesuguste digitaalsete kanalite kaudu teiste kasutajatega jagada.

Digitaalse võtme jaoks on vaja üksnes võrguühendust esmakordse seadistamise, võtmete jagamise või jagamise tühistamise ajal. Pärast seadistamist on võtme töötamiseks vajalik Bluetooth, lähiväljaside (NFC) ja ultralairiba (UWB) tehnoloogia. Seadistamise ajal lisatakse teie võti teie nutiseadme rahakoti rakendusse. Oma rahakoti rakendusest saate oma võtme jagamiseks kasutada sõnumside, e-posti või Airdrop® rakendusi. Võtmete jagamise saate lihtsalt tühistada kas rahakoti rakenduses või sõiduki infotainment-süsteemis.

Digitaalse võtme kasutamisel töödeldakse järgmisi andmeid:

 • sõiduki valmistajatehase tähis (VIN)
 • sõiduki andmed
 • sõiduki olek
 • Volvo ID
 • Hüüdnimi

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Säilitame teie andmeid kuni lepingu kehtivuse lõpuni.

Säilitame teie teenusega seotud andmeid kuni kolm (3) aastat alates teenuse viimasest kasutamisest, välja arvatud vaidluste tekkimisel – sel juhul säilitame vajalikke andmeid, kuni see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks. Peale selle arhiveerime pseudonüümitud broneerimise üksikasjad süsteemi logides statistika otstarbel viis (5) aastat.

Peale selle on teenust osutaval Volvo teenusepartneril mitmesuguseid säilitamis- ja dokumenteerimiskohustusi ja tal võib olla seadusega nõutav ametiasutustele isikuandmeid avaldada. See teave on esitatud teeninduspartneri privaatsusreeglites.

2.6 Auto laadimine

2.6.1 Laadimine avalikult kasutatavas laadimisjaamas

Rakendus Volvo Cars on integreeritud teenusega Digital Charging Solutions (DCS), et juhtidel oleks lihtsam oma elektriautosid laadida. Selle teenuse kasutamisel töötleme teie poolt sõlmitud lepingu täitmiseks järgimisi isikuandmeid:

 • Kontaktandmed
 • Volvo ID
 • sõiduki andmed
 • DCS laadimiskaardi ID
 • Sõiduki asukohaandmed - et aidata teile leida teile lähim laadimisjaam
 • Finantsteave

Sessiooni andmete esitamiseks ja avalikult kasutatava laadimisjaama arve koostamiseks töötleme DCS saadetud täiendavaid andmeid:

 • laadimissessiooni ID
 • laadimissessiooni algusaeg
 • laadimissessiooni kestus
 • laadimissessiooni hind
 • laadimissessiooniga lisatud energia
 • laadimispunkti konnektori tüüp
 • laadimispunkti operaatori nimi

Digital Charging Solutions (DCS) GmbH, Saksamaal registreeritud ettevõte, asukoha aadress Rosenstraße 18-19, 10178 Berliin, Saksamaa, ettevõtte registrinumber 211155 B, tegutseb eraldiseisva andmete vastutava töötlejana teile laadimisteenuse pakkumisel.

Üldkasutatava laadimisega seotud andmeid säilitatakse, kuni olete Volvo Cars rakenduse kasutaja ning lisaks üks (1) aasta.

2.6.2 Volvo valitud seinakast

Kui teil on elektriautol Volvolt saadud või Volvo valitud laadimisjaam („Volvo valitud seinakast“), saate oma elektriauto laadimist juhtida rakenduse Volvo Cars kaudu.

Kui kasutate ja juhite Volvo valitud seinakasti, töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • Volvo ID;
 • Volvo valitud seinakastiga seotud andmed, näiteks: seinakasti ID, seinakasti mudel ja seinakasti olek; ja
 • Laadimisandmed, näiteks: laadimise olek, laaditud või kasutatud energia ja ühenduse olek.

Eeltoodud andmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Säilitame eeltoodud andmeid seni, kuni kasutate Volvo valitud seinakasti. Kui tühistate Volvo valitud seinakasti sidumise, anonümiseeritakse või kustutatakse teie isikuandmed 30 päeva möödumsiel sidumise tühistamisest.

2.7 Kui võtate meiega ühendust

Kui kasutate ühenduse võtmise valikuid Volvo Cars rakenduses, siis töötleme me teid identifitseerivaid andmeid olenevalt teie kasutatavast kanalist (näiteks ees- ja perekonnanimi, telefoninumber/e-posti aadress, VIN-kood, seadme ainulaadne identifikaator ja tõuketeavituse tunnus), samuti võimalikke andmeid, mida esitate seoses oma päringuga. Teeme seda õigustatud huvi tõttu teie päringu haldamiseks.

Kui teie küsimus puudutab meie üldkasutatavate laadimisjaamade teenust, mida pakub DCS, siis võime töödelda lisaks ka eespool jaotises 2.6 nimetatud isikuandmeid.

Teie päringutega seotud andmeid säilitatakse kolm (3) aastat alates teilt päringu saamisest.

2.8 Turundusteated ja uuringud

Rakenduse Volvo Cars kaudu võite saada ettevõtte Volvo Cars toodetega seotud turundusteateid, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Seejärel töötleme teie identifikaatoreid (näiteks ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress), teie sõiduki andmeid (näiteks mudel, mootor, VIN-kood), Volvo ID, seadme ID ja tellimuse teave.

Selle õiguslik alus on teie nõusolek. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, piirdub teie andmete töötlemine loobujate loetelu pidamisega, et te ei saaks juhuslikult turundusteateid.

Teie Volvo Cars rakenduse kaudu saate vastu võtta ka küsitlusi meie toodete ja teenuste kohta. Töötleme samu andmeid, nagu eespool nimetatud, lähtuvalt meie õigustatud huvist oma teenuseid täiustada. Neid andmeid töödeldakse seni, kuni nõusolekust loobute.

2.9 Rakendus Analytics

Mõõdame, kuidas te Volvo Cars rakendust ja seotud teenuseid kasutate, et paremini mõista kasutaja käitumist, parandada Volvo Cars rakenduse kasutatavust, töökindlust ja vähendada tõrgete esinemist, samuti selleks, et kasutada meie teenuste kasutamise teavet teenuse pidevaks täiustamiseks.

Selleks töötleme kasutaja identifikaatoreid (näiteks küpsiste identifikaator, IP-aadress, seadme andmed, Volvo ID, Volvo Cars rakenduse kasutamise riik, teie operatsioonisüsteem), sõiduki tehasetähis (VIN), sõiduki ühenduvuse olek ja kasutamise andmed (näiteks klikke rakenduses, kasutatud funktsioonid, vaadatud lehekülgede arv ja võimalikud probleemid või vead).

Selleks kasutame teenusepakkujaid, kes annavad meile teada, kuidas te Volvo Cars rakendust kasutate. Isikuandmete jagamist ja avaldamist puudutavat teavet vt alltoodud jaotises 3.

Sellise andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma eelistusi oma Volvo Cars rakenduse profiilis, jaotises "Privaatsussätted".

Neid andmeid säilitatakse reeglina neliteist (14) kuud alates nende kogumisest. Mõnel juhul säilitatakse rakenduse eksemplari identifikaatoreid teie seadme Volvo Cars rakenduse kogu kasutusea vältel.

2.10 Uurimis- ja arendustegevus

Uurimis- ja arendustegevuse otstarbel ning selleks, et paremini aru saada, kuidas meie tooteid ja teenuseid täiustada ning milliseid uusi tooteid ja teenuseid arendada, kasutame andmepõhist lähenemist ja ühendame auto (nt VIN), toote (nt rakenduse Volvo Cars kasutamine), kliendi (nt Volvo ID) ja müügiandmed (nt müüki või teenust pakkuv jaemüügiettevõte), et teavitada meie toodete ja teenuste arendamise suunast. Töötlemine hõlmab mitmesuguseid analüüsiandmeid, modelleerimist ja uurimistegevust, mida viivad läbi meie analüütikud ja andmeteadlased.

Sellise töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi. Võimaluse korral piirame analüüsi anonüümitud või pseudonüümitud andmetega. Töötlemine ei hõlma teie kohta automaatsete otsuste tegemist.

Neid andmeid säilitame kümme (10) aastat.

3. Teie isikuandmete jagamine

Jagame andmeid mitmesuguste organisatsioonidega meie äri käigushoidmiseks, teie ja meie vahelise suhte säilitamiseks ning teile toodete ja teenuste pakkumiseks. Neid olukordi kirjeldame allpool.

Kui viitame neile organisatsioonidele kui meie "tarnijatele", "töötlejatele" või "alamtöötlejatele", kohaldatakse iga sellise organisatsiooni tegevusele lepingulisi piiranguid teie isikuandmete kasutamisel mistahes muuks otstarbeks kui meile või meie nimel ja juhiste kohaselt teenuste pakkumiseks. Igal juhul jagame üksnes neid isikuandmeid, mida peame vastava eesmärgi saavutamiseks vajalikuks.

Töötlejad

Rakenduse Volvo Cars pakkumist toetavad järgmist liiki töötlejad:

 • Pilveühenduse teenuse pakkuja
 • Andmemajutus
 • Tõuketeavitused
 • E-kirjade väljasaatmine
 • Veebivestluse funktsioon ja klienditeeninduse käsitlemine
 • Analüütika teave ja statistika
 • Tellimuse arve käsitleja

Mõnel sellisel juhul kasutame töötlejate puhul isikuandmete piiratud ülekandmist väljapoole Euroopa Liitu. Oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et neid ülekandeid toimuks minimaalselt vajalikul määral, ja kasutame ainult andmeid, mille põhjal ei ole võimalik teie isikut otseselt tuvastada, ja seega on volitamata avaldamise korral risk väga väike.

Jagamine kontserni Volvo Car teiste liikmetega

Andmeid, mida nimetatakse jaotises 2.2, jagatakse meie müügiettevõttega riigis, kust andmed pärinevad, alltoodud otstarbel:

 • Müügiesinduse jõudluse hindamine
 • Klienditeenindus
 • Turundustegevuse segmenteerimine
 • Tellimuse pikendamise ja taasaktiveerimise hindamine

Jagamine muude kolmandate osapooltega (eraldi vastutavate töötlejatega)

Me töötleme makseid kolmandate isikute vahendusel, kes koguvad makseandmed otse teilt ning neid meiega ei jaga:

4. Teie õigused ja kontrollmeetmed

Teil on konkreetsed seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida teie kohta töötleme. Õigused võivad teie jurisdiktsioonist ja töötlemise laadist lähtuvalt erineda. Üldjuhul puudutavad teie õigused võimalust:

 • oma nõusolek tagasi võtta
 • teie andmete töötlemisele vastu olla
 • taotleda meie käes teie kohta olevate andmete koopiat (nn andmesubjekti juurdepääsuõigus)
 • taotleda andmete edastamist teisele üksusele (nn andmete ülekandmise õigus)
 • taotleda andmete korrigeerimist või piiramist
 • taotleda andmete kustutamist (nn õigus olla unustatud)

Nagu öeldud, ei ole need õigused absoluutsed ning mõnel juhul piirab nende kohaldamist andmekaitseseadus. Sellisel juhul selgitame teie taotluse saamise järel alati, miks me teie taotlust rahuldada ei saa.

Kui soovite esitada õigustaotlust, täitke meiega ühenduse võtmiseks see vorm. Palume teil kasutada seda vormi, kuna selles on toodud teave, mida vajame teie isikusamasuse tagamiseks ja teie taotluse tõhusaks töötlemiseks. Kuid kui eelistate vormi mitte kasutada, siis võite alati meiega ühenduse võtmiseks ning oma taotluse esitamiseks kasutada järgmises lõigus toodud kontaktandmeid.

Teil on lisaks õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele, kui olete mures selle pärast, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Kuid me oleme tänulikud, kui võtate küsimuste korral esmalt otse meiega ühendust, et saaksime need koos lahendada. Meie kontaktandmed leiate allpool.

5. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, võtke meiega ühendust aadressil dataprotection@volvocars.com, või Volvo Car Corporation andmekaitsespetsialistiga:

Postiaadress: Volvo Car Corporation, Attn: Andmekaitsespetsialist, dep 50099, VAK, 405 31 Göteborg, Rootsi.

E-post: globdpo@volvocars.com

6. Selle teatise uuendused

Tegeleme pidevalt oma toodete ja teenuste arendamisega ning seetõttu vaatame läbi ja uuendame ka seda privaatsusteatist. Sellest tulenevalt soovitame teil seda privaatsusteadet regulaarselt läbi vaadata. Selle privaatsusteatise alguses olev kuupäev näitab, millal seda viimati uuendati. Käsitleme teie isikuandmeid kooskõlas privaatsusteatisega mille alusel need on kogutud välja arvatud kui meil on teie nõusolek teistsuguseks käsitlemiseks.