Artikli versioon 2022.87.0

Privaatsusteatis – rakendus Volvo Cars

Kehtib alates:

Avaldatud:

Selles dokumendis kirjeldatakse, kuidas Volvo Cars (määratletud allpool) ja mõnikord teised ettevõtted töötlevad teie isikuandmeid, kui kasutate ettevõtte Volvo Cars mobiilirakendust (edaspidi nimetatud „rakendus Volvo Cars"), mis hoiab teid teie Volvo sõidukiga ühenduses.

Rakendusel Volvo Cars on mitu funktsiooni, millega kaasneb eri tüüpi isikuandmete töötlemine, nagu allpool selgitame. Olenevalt teie riigist ja tellimuse tüübist saab neid funktsioone liigitada järgmiselt:

 • Volvo Cars teenused – see hõlmab aspekte, mida on nimetatud alltoodud jaotistes 2.1. (Teie tellimus), 2.2. (Volvo Cars sõiduki kaugteenused), 2.3. (Sõidulogi), 2.4. (Auto laadimine üldkasutatavas laadimisjaamas), 2.5. (Kui võtate meiega ühendust), 2.6. (Turundusteated ja uuringud), 2.7. (Rakendus Analytics), 2.8. (Uurimis- ja arendustegevus).

Allpool leiate:

1. Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest

Vastutus teie isikuandmete töötlemise eest rakenduses Volvo Cars jaguneb järgmiselt:

 • Teie tellimuse, Volvo Cars sõiduki kaugteenuste, sõidupäeviku, rakendusega Analytics, turunduse ning uurimis- ja arendustegevusega seotud isikuandmete põhilise töötlemise eest vastutav isik on Volvo Car Corporation, registrijärgne asukoht aadressil Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Rootsi, ettevõtte registreerimisnumber 556074-3089, edaspidi nimetatud "Volvo Cars".
 • Kui võtate meiega ühendust ning seoses uuringutega vastutavad isikuandmete töötlemise eest ühiselt järgmised ettevõtted:
  • Volvo Car Corporation ja AS Info-Auto, registrijärgne asukoht aadressil Pärnu mnt. 232, 11314, Tallinn, Eesti.

2. Kogutavad isikuandmed, miks ja kui kauaks

Nagu eespool mainitud, on rakendusel Volvo Cars mitu funktsiooni olenevalt teie auto mudelist ja riigist – mõned allpool kirjeldatud funktsioonid ei pruugi olla teie puhul kohaldatavad.

2.1. Teie tellimus

Kui olete tellinud Volvo Cars sõiduki kaugteenused või muud Volvo võrguteenused, siis võib teil olla võimalus seda teenust Volvo Car rakenduses pikendada.

Tellimuse esitamisel või olemasoleva tellimuse pikendamisel ning teie tellimuse haldamiseks töötleme teid identifitseerivaid andmeid (nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, VIN-kood) ja teie ostude olekut ja ajalugu. Meiepoolse töötlemise eesmärk on hallata ja jälgida teie ostu (ostust kättesaamiseni), sealhulgas võtta vajaduse korral ühendust ametiasutustega ametlikuks aruandluseks, hallata teie taotlust sellega seotud teenuste saamiseks, kontrollida kättesaamist ja teavitada ostetud teenustega seotud uuendustest. Kasutame teie maksete töötlemiseks kolmandast osapoolest makseteenuste pakkujat, kes töötleb teie isikuandmeid meist eraldi: meie maksete töötleja privaatsustavade kohta saate lähemalt lugeda allpool 3. jaotisest.

Teie tellimusega seotud isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguslik alus on selle töötlemise vajalikkus teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6.1.(b)).

Säilitame teie isikuandmeid üheksakümmend (90) päeva pärast teie viimase tellimuse lõppu, et võimaldada teil teenust jätkata, kui otsustate selle uuesti tellida või teile arvetele või kviitungitele juurdepääsu tagamiseks. Peale selle arhiveerime teie ostu andmeid kümme (10) aastat meie raamatupidamist ja finantsaruandlust reguleerivate õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks – see on seadusega ettenähtud kohustus (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt c).

2.2. Volvo Cars sõiduki kaugteenused

Kogume identifitseerimisandmeid (nt teie ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, Volvo ID (e-posti aadress, sõiduki tehasetähis – „VIN-kood", unikaalne seadme identifikaator ning tõuketeavituse tunnus) ning ostude ajalugu (omandiõiguse periood, teie kasutatavad tellitud teenused ja teie sõiduki mudel ja aasta ning auto tehnilised andmed).

Kasutame seda teavet teile Volvo Cars sõiduki kaugteenuste pakkumiseks, et saaksite näiteks oma autot kaugjuhtida (nt kliima eelseadistus, mootori kaugkäivitus/seiskamine, välistemperatuuri näitamine, autoalarmi teavituste vastuvõtmine), teie auto oleku vaatamine (nt kütusetase, tuuleklaasi pesuvedeliku tase, pidurivedeliku tase, ukseluku olek, rehvirõhu või hoolduse teavitused, aku olek vm auto oleku indikaatorid).

Lisaks kasutame seda teavet, et saata Volvo Cars rakenduses tõuketeavitusi teie auto peatselt saabuva hoolduse ja teeninduse meeldetuletuste kohta. Hübriidautode ja elektriautode korral säilitame laadimise asukoha, et pakkuda mugavat viisi laadimise planeerimiseks. Kogume teie sõiduki asukoha andmeid ja kui lubate, teie mobiilseadme asukoha andmeid, et saaksite kasutada rakenduse Volvo Cars kaardifunktsioone ja saaksime näidata teile teie asukohta kaardil teie Volvo suhtes.

Kui teilt ei küsita otseselt andmetöötluseks nõusolekut, töötleme neid andmeid oma teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt b).

Kui annate meile oma mobiilisätete kaudu juurdepääsu teie asukohateabele, kalendrile ja kontaktidele, siis töötleme neid andmeid, et pakkuda teile lihtsat viisi sihtkoha andmete teie telefonist autosse saatmiseks, võttes aluseks teie kontaktide nimekirja, kalendri sündmused või otsingutulemused. Sellise andmetöötluse õiguslikuks aluseks on teie nõusolek (Art. 6.1.(a) GDPR).

Kui teie Volvo Cars tellimus lõpeb, kustutatakse teenusega seotud andmed (sh teie isikuandmed) üheksakümne (90) päeva möödudes. Pange tähele, et Volvo Cars tellimus on seotud autoga, mistõttu omanikuvahetuse korral vastutate teie kui müüja selle eest, et oma auto rakendusest lahutada ning oma andmed kustutada. See kehtib ka registreeritud põhilise juhi kohta auto liisimise korral. Juhiseid leiate siit.

2.3. Sõidupäevik

Rakendus Volvo Cars võimaldab teil pidada sõidupäevikut. See võib olla teile kasulik näiteks läbisõidu kuluks arvestamisel. Sõidupäeviku peate aktiveerima, muidu on see alati välja lülitatud ja andmeid ei koguta.

Kui aktiveerite sõidupäeviku, kogume teid identifitseerivaid andmeid (nagu ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja VIN-kood) ja kogume automaatselt teie sõiduki telemaatika kaudu teie sõiduki asukohaandmeid (algus ja lõpp või pidevalt olenevalt auto tüübist, nagu allpool kirjeldatud), et tuvastada iga sõitu sõiduga seotud andmete kaudu (aeg, kaugus, kütuse- ja/või elektrikulu, hübriidi korral genereeritud elektrienergia) ja läbisõit. Bensiini ja diislikütusega autode sõidupäevik sisaldab ainult iga sõidutsükli alg- ja lõppasukohta. Kuid kui teil on hübriid-/kaksikmootoriga mudel, sisaldab sõidupäevik ka teavet teie teekondade kohta.

Nende andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek (Art. 6.1.(a) GDPR).

Reeglina säilitatakse sõidupäeviku andmeid 100 päeva. Erijuhtudel, näiteks saavate autode korral, säilitatakse sõidupäevikut 500 päeva.

Sõidupäeviku võite igal ajal välja lülitada ja sel juhul lõpetatakse andmete kogumine. Sellega ei kustu siiski automaatselt varem kogutud andmed.

2.4. Auto laadimine üldkasutatavas laadimisjaamas

Rakendus Volvo Cars on integreeritud kolmanda osapoole laadimislahendusega, et juhtidel oleks lihtsam oma elektriautosid laadida. Kolmanda osapoole laadimislahendust pakub Plugsurfing GmbH, Saksamaal registreeritud äriühing registreeritud aadressil Weserstraße 175, 12045 Berliin, Saksamaa, äriühingu registreerimisnumber HRB 143142 B. Järgmist tüüpi andmeid kogume otse teilt ja jagame PlugSurfinguga teile selle teenuse osutamiseks ja teie kui kliendi võimalike taotluste rahuldamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6.1 lõige b):

 1. Volvo ID,
 2. Nimi,
 3. e-posti aadress,
 4. Kodune aadress,
 5. Maksemeetod/viitenumber,
 6. RFID laadimisvõti EVCO-ID,
 7. Teie asukoht – see on vajalik, et aidata leida teie läheduses asuvat laadimisjaama,
 8. Dokumendi tüüp/kirjeldus,
 9. Mistahes muu asjakohane teave sõltuvalt dokumendi tüübist, nt. krediitkaardi number, arve number jms.

Üldkasutatava laadimisteenuse kasutamise mõõtmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6.1 lõige f) saame Plugsurfingult järgmisi andmeid:

 1. Plugsurfingu kasutaja ID,
 2. laadimissessiooni ID,
 3. laadimissessiooni algusaeg,
 4. laadimissessiooni kestus,
 5. laadimissessiooni hind,
 6. laadimissessiooniga lisatud energia,
 7. laadimispunkti konnektori tüüp,
 8. laadimispunkti operaatori nimi.

Üldkasutatava autolaadimisega seotud andmeid säilitatakse, kuni olete rakenduse Volvo Cars kasutaja, ja lisaks (3) aastat ja viisteist (15) päeva.

2.5 Kui võtate meiega ühendust

Kui kasutate ühenduse võtmise valikuid Volvo Cars rakenduses, siis töötleme me teid identifitseerivaid andmeid olenevalt teie kasutatavast kanalist (näiteks ees- ja perekonnanimi, telefoninumber/e-posti aadress, VIN-kood, seadme ainulaadne identifikaator ja tõuketeavituse tunnus), samuti võimalikke andmeid, mida esitate seoses oma päringuga. Me teeme seda lähtuvalt õigustatud huvist teie päringu haldamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt f).

Kui teie küsimus puudutab meie üldkasutatavate laadimisjaamade teenust, mida pakub Plugsurfing, siis võime töödelda lisaks ka eespool jaotises 2.4. nimetatud isikuandmeid.

Teie päringutega seotud andmeid säilitatakse kolmkümmend kuus (36) kuud alates teilt päringu saamisest.

2.6. Turundusteated ja uuringud

Rakenduse Volvo Cars kaudu võite saada ettevõtte Volvo Cars toodetega seotud turundusteateid, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Selleks töötleme teie identifikaatoreid (näiteks ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress), teie sõiduki andmeid (näiteks mudel, mootor, VIN-kood), Volvo ID andmed, seadme ID ja tellimuse teave. Selle õiguslikuks aluseks on teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6 lõike 1 punkt a).

Neid andmeid töödeldakse turunduslikel eesmärkidel, kuni olete oma nõusoleku tagasi võtnud. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, piirdub teie andmete töötlemine loobujate loetelu pidamisega, et te ei saaks juhuslikult turundusteateid.

Teie Volvo Cars rakenduse kaudu saate vastu võtta ka küsitlusi meie toodete ja teenuste kohta. Töötleme samu andmeid, nagu eespool nimetatud, lähtuvalt meie õigustatud huvist oma teenuseid täiustada. Neid andmeid töödeldakse seni, kuni nõusolekust loobute.

2.7. Rakendus Analytics

Mõõdame meie rakenduse kasutamist, et saada paremini aru kasutajate käitumisest ja parandada rakenduse kasutajasõbralikkust ja töökindlust ning saada aru teenuste kasutamise viisidest ja parandada teil nende teenuste kasutamise kogemust. Selleks kasutame Google Analyticsit (piiratud režiimis) ja töötleme teie seadme ID-d, seadme IP aadressi (pseudonüümitakse kohe pärast kogumist), Volvo ID-d ja sõiduki ühenduse olekut.

Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse art. 6.1 lõige f) meie rakenduse ja meie teenuste kasutamise ja kogemuse täiustamiseks.

Neid andmeid säilitatakse neliteist (14) kuud alates nende kogumisest.

2.8. Uurimis- ja arendustegevus

Uurimis- ja arendustegevuse otstarbel ning selleks, et paremini aru saada, kuidas meie tooteid ja teenuseid täiustada ning milliseid uusi tooteid ja teenuseid arendada, kasutame andmepõhist lähenemist ja ühendame auto (nt VIN), toote (nt rakenduse Volvo Cars kasutamine), kliendi (nt Volvo ID) ja müügiandmed (nt müüki või teenust pakkuv jaemüügiettevõte), et teavitada meie toodete ja teenuste arendamise suunast. Töötlemine hõlmab mitmesuguseid analüüsiandmeid, modelleerimist ja uurimistegevust, mida viivad läbi meie analüütikud ja andmeteadlased.

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi (Art. 6.1. f) GDPR). Võimaluse korral piirdume analüüsides anonümiseeritud või pseudonümiseeritud andmetega. Töötlemine ei hõlma teie kohta automaatsete otsuste tegemist.

Neid andmeid säilitame kümme (10) aastat.

3. Kuidas teie isikuandmeid jagatakse

Volvo Cars Corporationi poolt eespool mainitud andmete töötlemine hõlmab teie isikuandmete töötlemist järgmist liiki kolmandate osapoolte poolt, kellel on vaja neid teada:

Töötlejad

Rakenduse Volvo Cars pakkumist toetavad järgmist liiki töötlejad:

 • pilveühenduse teenuse pakkuja;
 • andmemajutus;
 • tõuketeavitused;
 • e-kirjade väljasaatmine;
 • veebivestluse funktsioon ja klienditeeninduse käsitlemine;
 • valitud Volvo Car jaemüügiettevõtted teenuste digitaalseks broneerimiseks ja teenuse Pick-up & Delivery Service pakkumiseks;
 • tellimuse arve käitleja.

Neil on lepinguga piiratud võime kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks peale meile teenuste osutamise kooskõlas kohaldatava andmetöötlemislepinguga. Mõnel sellisel juhul kasutame töötlejate puhul isikuandmete piiratud ülekandmist väljapoole Euroopa Liitu. Oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et neid ülekandeid toimuks minimaalselt vajalikul määral, ja kasutame ainult andmeid, mille põhjal ei ole võimalik teie isikut otseselt tuvastada, ja seega on volitamata avaldamise korral risk väga väike.

Jagamine muude kolmandate osapooltega (eraldi vastutavate töötlejatega)

Me töötleme makseid kolmandate isikute vahendusel, kes koguvad makseandmed otse teilt ning neid meiega ei jaga: Stripe Inc. (maksete, arvete ja tellimuste haldusteenuse pakkuja). Nende privaatsuse reegleid saate vaadata aadressil https://stripe.com/en-se/privacy.

Koostöös ettevõttega Plugsurfing pakutav laadimisteenus hõlmab teie teatud isikuandmete jagamist ettevõttega Plugsurfing GmbH – vastavad üksikasjad leiate eespool jaotises 2.4. ning nende privaatsuspõhimõtteid saate vaadata aadressil https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Rakendus Volvo Cars kasutab Google Mapsi teie ja teie auto asukoha näitamiseks. Selle privaatsusreegleid saate vaadata aadressil https://policies.google.com/privacy.

4. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil kui andmesubjektil on konkreetsed isikuandmete kaitse üldmäärusega ettenähtud õigused seoses isikuandmete teie kohta, mida töötleme. Neid selgitatakse lühidalt allpool ja saate neid kasutada, täites allpool esitatud sellekohase vormi.

 1. Õigus nõusolek tagasi võtta: Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku edaspidise suhtes igal ajal tagasi võtta.
 2. Õigus juurdepääsule oma isikuandmetele: Võite küsida meilt teavet isikuandmete kohta, mida teie kohta säilitame. Teie soovi korral anname teile teie isikuandmete koopia. Kui soovite oma isikuandmetest rohkem koopiaid, võime võtta teilt mõõdukat tasu olenevalt halduskuludest. Teil on õigus saada teavet meie kaitsemeetmete kohta teie isikuandmete ülekandmisel riiki, mis asub väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda, kui soovite meilt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid ja saadame teie isikuandmeid väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki.
 3. Õigus parandada: Võite meilt taotleda teie ebaõigete või puudulike isikuandmete parandamist. Püüame igati säilitada meie valduses või kontrolli all olevate teie jooksvalt kasutatavate isikuandmete täpsust, täielikkust, ajakohasust ja asjakohasust, lähtudes meile saadaval olevast uusimast teabest.
 4. Õigus piirata: Võite taotleda meilt teie isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
  1. vaidlustate oma isikuandmete täpsuse, täpsuse kontrollimiseks vajaliku perioodi võrra;
  2. töötlemine on ebaseaduslik ja taotlete oma isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemise piiramist;
  3. me ei vaja enam töötlemiseks teie isikuandmeid, kuid vajate neid seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks, või
  4. keelate töötlemise ajaks, mil me kontrollime, kas meie põhjendatud alus on teie omast tähtsam.
 5. Õigus ülekantavusele: Teil on õigus saada oma meile esitatud isikuandmeid ning kui see on tehniliselt võimalik, taotleda teie isikuandmete (mida olete meile esitanud) edastamist teisele organisatsioonile, kui:
  1. töötleme teie isikuandmeid automaatselt;
  2. töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või meil on vaja teie isikuandmeid töödelda lepingu vormistamiseks või täitmiseks, mille osapooleks te olete;
  3. olete oma isikuandmed meile esitanud; ja
  4. teie õigus ülekantavusele ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
  Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinaga loetavas vormis. Teie õigus saada oma isikuandmeid ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi. Teie õigus taotleda teie isikuandmete edastamist meilt teisele organisatsioonile kehtib sel juhul, kui see edastamine on tehniliselt teostatav.
 6. Õigus kustutada: Teil on õigus taotleda teie nende isikuandmete kustutamist, mida teie kohta töötleme. Peame selle taotluse teie isikuandmete töötlemisel rahuldama, välja arvatud, kui töötlemine on vajalik:
  1. väljendus- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks;
  2. seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist teie suhtes kohaldatavate liidu või liikmesriigi õigusaktide alusel;
  3. arhiveerimiseks avaliku huvi tõttu või teadusliku või ajaloo uurimise eesmärgil või statistilisel eesmärgil; või
  4. seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.
 7. Õigus keelata: Võite igal ajal keelata oma isikuandmete töötlemise oma konkreetse olukorra tõttu, kui see töötlemine ei põhine teie nõusolekul, vaid meie või kolmanda osapoole õigustatud huvidel. Sel juhul me ei töötle enam teie isikuandmeid, välja arvatud, kui saame tõestada, et meil on selleks põhjendatud alus ning ülekaalukas huvi töötlemiseks või seaduslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks. Kui keelate töötlemise, täpsustage, kas soovite ka oma isikuandmete kustutamist, sest vastasel korral me ainult piirame seda. Teil on ka õigus esitada igal ajal olenemata põhjusest vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil (sealhulgas profileerimiseks, kui see on otseturundusega seotud), kui see töötlemine põhines meie õigustatud huvil. Kui turundus põhines teie nõusolekul, võite nõusoleku tagasi võtta (vt eespool).
 8. Õigus esitada kaebust: Võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele või muule ELi andmekaitseasutusele. Kuid soovitame pöörduda kõigepealt oma probleemi lahendamiseks meie poole – kontaktandmed on esitatud allpool.

Meiega seostuvate õiguste kasutamiseks täitke see vorm, mis aitab meil teie taotlusega nõuetekohaselt tegeleda. Veebivorm sisaldab andmeid, mida vajame teie isiku kontrollimiseks ja taotluse läbivaatamiseks. Telefoni või e-posti teel esitatavate taotluste korral peate esitama meile piisavalt teavet, mis võimaldab meil veenduda, et olete isik, kelle isikuandmeid oleme kogunud, ja kirjeldama meile oma taotlust piisavalt üksikasjalikult, et saaksime seda õigesti hinnata ja sellele vastata. Kui me ei saa juurdepääsu ja kustutamise taotluste korral esitatud teabe põhjal teie isikut kontrollida, võime küsida lisateavet.

Võite kasutada neid õigusi kõigi selles teatises mainitud kaasvastutavate töötlejate suhtes.

5. Kontaktandmed

Oma õiguste kasutamise kohta vt eespool 4. jaotist. Kui teil on isikuandmete kaitse teemal muid küsimusi, võite võtta meiega ühendust, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Volvo Car Corporation

Postiaadress: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Rootsi

E-posti aadress: globdpo@volvocars.com

6. Muudatused meie privaatsusteatises

Jätame endale õiguse muuta oma otsusel meie andmekaitsetavasid ning seda privaatsusteatist igal ajal uuendada ja muuta. Oluliste muudatuste tegemisel selles teatises ja eelkõige, kui teie nõusolek põhineb sellel teatisel, teavitame teid muudatustest. See privaatsusteatis kehtib dokumendi alguses märgitud kuupäeval.