Hääljuhtimise kasutamine

11 Tulemused

Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimise kasutamine

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation, saate hääljuhtimise abil kasutada häälkäske navigatsioonisüsteemi teatud funktsioonide juhtimiseks.

Auto kliimaseadme hääljuhtimine

Hääljuhtimisega saate seadistada auto erinevaid rakendusi, nagu näiteks salongi kliima seadistusi. Kasutage hääljuhtimist kliimaseadme juhtimiseks, selle abil saate muuta näiteks sisetemperatuuri, istmesoojendust ning ventilaatorite kiirust.

Hääljuhtimise uuendamine

Volvo töötab pidevalt selle nimel, et täiustada teie auto hääljuhtimist. Saate auto hääljuhtimise uuendamiseks vajalikud failid ise alla laadida. Uuendamine toimub kahes etapis, kasutades tühja USB-mäluseadet.

Hääljuhtimise kasutamise parandamine

Hääljuhtimise abil saate juhtida auto funktsioone (nt raadio ja meediumid) või ühendatud mobiiltelefoni. Rakendusega Sensus Navigation varustatud autos saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi. Allpool on esitatud paar näpunäidet, mida on hääljuhtimise kasutamisel kasulik silmas pidada.

Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimine: Kasulikud käsud

Järgmised käsud võivad olla abiks, kui soovite juhtida navigatsioonisüsteemi häälkäskudega.

Hääljuhtimise keele seaded

Volvo hääljuhtimissüsteemi jaoks on mitmesugused keeleseaded. Selles artiklis tutvustatakse saadaolevaid keeli ja nende võimalikke seadeid.

Häälvalimise aktiveerimine

Hääljuhtimise abil saate kasutada häälkäske, et juhtida auto funktsioone (nt raadio) või ühendatud mobiiltelefoni. Rakendusega Sensus Navigation varustatud autos saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi.

Hääljuhtimise abil telefoni kasutamine

Kui te ühendate enda mobiiltelefoni autoga, on teil võimalik hääljuhtimise abil telefonile erinevaid käske edasi anda.

Tekstsõnumite hääljuhtimine

Hääljuhtimise abil saate autos funktsioone juhtida, nt lasta ühendatud mobiiltelefonist tekstsõnumeid ette lugeda.

Meedia hääljuhtimine

Uuendatud 11/25/2019

Meedia hääljuhtimine

Teil on võimalik hääljuhtimisega enda auto meediaesitajat juhtida. Te saate käivitada taasesitamise erinevatel seadmetelt, käivitada muusika esituse, muuta raadiojaamu jne.

Meediaesitaja juhtimine

Kasutage hääljuhtimist muusika otsimiseks ja esitamiseks

Hääljuhtimise kasutamisel saate käivitada meediumide taasesituse ühendatud seadmetest, näiteks mobiiltelefonist. Seadmete ühendamise kohta leiate juhiseid: Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu.

Märkus

Enne kui saate mobiiltelefoni funktsioonide (tekstsõnumid, telefonikõned ja meediumimängija) jaoks häälkäske kasutada, peate mobiiltelefoni autoga ühendama. Teavet selle kohta, kuidas mobiiltelefon autoga ühendada, vt Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu.

Hääljuhtimise kasutamine FM-raadio kuulamiseks.

Märkus

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Käskluse aktiveerimine

Vajutage hääljuhtimiseks rooli nuppu .

Öelge käsk funktsiooni kohta, mida soovite aktiveerida.

Tähtsamad käsud

 • "Play [esitaja]" - esitab valitud esitaja muusikat.
 • "Play [loo pealkiri]" - esitab valitud loo.
 • "Play [loo pealkiri] millelt [album]" - esitab valitud loo valitud albumilt.
 • "Play [raadiojaam]" - esitab valitud raadiojaama.
 • "Tune to [sagedus]" - esitab aktiivses sagedusvahemikus valitud sagedusel oleva raadiojaama. Kui ükski raadioallikas pole aktiivne, valitakse vaikimisi FM sagedusala.
 • "Tune to [sagedus] [lainepikkus]" - esitab valitud sagedusalas valitud raadiosageduse.
 • "Radio" - käivitab FM raadio.
 • "Radio FM" - käivitab FM raadio.
 • "Radio AM" – käivitab AM-raadio

  AM-raadio ei ole saadaval Twin Engine jaoks

  .
 • "DAB " - käivitab DAB raadio.
 • "CD" - käivitab CD taasesituse.

  Pole saadaval XC40 2018. aasta ja uuematele mudelitele.

 • "USB" - käivitab USB taasesituse.
 • "iPod" - käivitab iPod'i taasesituse.
 • "Bluetooth" - käivitab taasesituse sinihamba kaudu ühendatud meediaallikalt.
 • "Similar music" - kuvab esitusloendis sarnased lood.

Märkus

Numbrilised käsud esitatakse erinevalt olenevalt juhitavast funktsioonist.

Sagedusi saab öelda järgmiselt: üheksakümmend kaheksa koma kaheksa (98,8) ja sada neli koma kaks (104,2).

Märkus

Mitte kõik süsteemi keeled ei toeta hääljuhtimist. Süsteemi keeled, mis seda teevad, on saadaval olevate süsteemi keelte loetelus sümboli abil esile tõstetud. Rohkem teavet selle kohta, milliseid süsteemi keeli toetatakse, leiate Hääljuhtimise keele seaded.

Üldised käsud

Järgmisi käske saab kasutada alati, olenemata olukorrast.

 • "Repeat" - kordab viimast häälkäsklust.
 • "Cancel" – lõpetab dialoogi.
 • "Help" – käivitab abidialoogi. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Kas sellest oli abi?

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.