Meedia hääljuhtimine

Meedia hääljuhtimine

Teil on võimalik hääljuhtimisega enda auto meediaesitajat juhtida. Te saate käivitada taasesitamise erinevatel seadmetelt, käivitada muusika esituse, muuta raadiojaamu jne.

Meediaesitaja juhtimine

Kasutage hääljuhtimist muusika otsimiseks ja esitamiseks

Hääljuhtimise kasutamisel saate käivitada meediumide taasesituse ühendatud seadmetest, näiteks mobiiltelefonist. Seadmete ühendamise kohta leiate juhiseid: Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu.

Enne kui saate mobiiltelefoni funktsioonide (tekstsõnumid, telefonikõned ja meediumimängija) jaoks häälkäske kasutada, peate mobiiltelefoni autoga ühendama. Teavet selle kohta, kuidas mobiiltelefon autoga ühendada, vt Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu.

Hääljuhtimise kasutamine FM-raadio kuulamiseks.

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Käskluse aktiveerimine

Vajutage hääljuhtimiseks rooli nuppu .

Öelge käsk funktsiooni kohta, mida soovite aktiveerida.

Tähtsamad käsud

 • "Play[esitaja]" - esitab valitud esitaja muusikat.
 • "Play[loo pealkiri]" - esitab valitud loo.
 • "Play[loo pealkiri]millelt[album]" - esitab valitud loo valitud albumilt.
 • "Play[raadiojaam]" - esitab valitud raadiojaama.
 • "Tune to [sagedus]" - esitab aktiivses sagedusvahemikus valitud sagedusel oleva raadiojaama. Kui ükski raadioallikas pole aktiivne, valitakse vaikimisi FM sagedusala.
 • "Tune to [sagedus][lainepikkus]" - esitab valitud sagedusalas valitud raadiosageduse.
 • "Radio" - käivitab FM raadio.
 • "Radio FM" - käivitab FM raadio.
 • "Radio AM" – käivitab AM-raadio

  AM-raadio ei ole saadaval Twin Engine jaoks

  .
 • "DAB " - käivitab DAB raadio.
 • "CD" - käivitab CD taasesituse.

  Pole saadaval XC40 2018. aasta ja uuematele mudelitele.

 • "USB" - käivitab USB taasesituse.
 • "iPod" - käivitab iPod'i taasesituse.
 • "Bluetooth" - käivitab taasesituse sinihamba kaudu ühendatud meediaallikalt.
 • "Similar music" - kuvab esitusloendis sarnased lood.

Numbrilised käsud esitatakse erinevalt olenevalt juhitavast funktsioonist.

Sagedusi saab öelda järgmiselt: üheksakümmend kaheksa koma kaheksa (98,8) ja sada neli koma kaks (104,2).

Üldised käsud

Järgmisi käske saab kasutada alati, olenemata olukorrast.

 • "Repeat" - kordab viimast häälkäsklust.
 • "Cancel" – lõpetab dialoogi.
 • "Help" – käivitab abidialoogi. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Hääljuhtimine

Asjakohane teave

Häälvalimise aktiveerimine Hääljuhtimise kasutamise parandamine Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description