Sensus Connect

54 Tulemused

TuneIn

TuneIn on Interneti-raadio, mida saab kasutada rakendusega Sensus Connect. TuneIn pakub rohkem kui 100 000 üleilmset raadiojaama kõikidelt kontinentidelt ja üle kahe miljoni nõudlussaate (nt netisaated, programmid ja intervjuud).

Find Fuel

Rakendusega Find Fuel saate leida lähedal asuvaid tanklaid. Rakendust Find Fuel saab kasutada ainult siis, kui autole on lisatud Sensus Connect ja Sensus Navigation.

Auto süsteemi uuendused

Uuendatud 11/25/2019

Auto süsteemi uuendused

Süsteemi uuendused puudutavad ühendatud auto osi ja Infotainment-süsteemi. Kui süsteemi tarkvara uuendused on saadaval, saab need kõik korraga või ükshaaval rakendada.

Süsteemi uuenduste haldamine

Video ja juhised süsteemiuuenduste installimiseks otse autost leiate allpool.

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Süsteemi uuendusi hallatakse keskekraani rakenduste kuva rakendusega Kauguuenduse teenus. Nupu vajutamisel käivitatakse allalaadimisrakendus avakuva alumisel alamkuval. Kui pärast viimast Infotainment-süsteemi käivitamist ei ole uuendusi otsitud, siis toimub otsing nüüd. Otsingut ei toimu, kui tarkvara installimine on pooleli. Allalaadimisrakenduse nupul Süsteemi uuendused asuv ikoon näitab, kui palju uuendusi on saadaval. Nupu vajutamisel kuvatakse loend uuendustest, mille saab autosse installida.

Auto peab olema süsteemi uuenduste rakendamiseks ühendatud. Autos Interneti-ühenduse loomiseks vt Interneti-ühenduse loomine mobiiltelefoni kaudu (WiFi), või Interneti-ühenduse loomine Bluetooth-ühendusega telefoni kaudu.

süsteemiuuendused

süsteemiuuendused

Märkus

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Kõigi süsteemiuuenduste installimine

  • Valige loendi alumisest servast Paigalda kõik.

Kui loendit ei soovita, võib valiku Paigalda kõik valimiseks vajutada nuppu Süsteemi uuendused.

Süsteemiuuenduste installimine ükshaaval

  • Valige soovitud tarkvara valimiseks Paigalda.

Allalaadimise tühistamine

  • Vajutage aktiivsusnäidikul olevat risti, mis kuvatakse nupu Paigalda asemel, kui allalaadimine algab.

Tühistada saab ainult allalaadimise, installimist ei saa pärast selle käivitamist enam tühistada.

Taustal toimuvad tarkvara uuenduste otsingud

Selle funktsiooni saab keskekraanil välja lülitada.

Vajutage ülakuval valikut Seaded.

Vajutage valikut SüsteemKauguuenduse teenus.

Tühistage valik Luba uuenduste kontroll taustal.

Kui uuendus on saadaval, kuvatakse keskekraani olekuväljal teade Saadaval on uued tarkvaravärsken- dused. Vt Kauguuenduse teenust. Teate vajutamisel käivitatakse allalaadimisrakendus avakuva alumisel alamkuval. Nii pea kui allalaadimisrakendus käivitatakse, näitab allalaadimisrakenduse nupul Süsteemi uuendused olev ikoon, mitu uuendust on saadaval.

Kui auto tehasest tarnitakse, on taustal toimuvad tarkvara uuenduste otsingud aktiveeritud.

Märkus

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allalaadimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

Märkus

Uuendus võib katkeda, kui süüde välja lülitatakse ja autost lahkutakse.

Uuendust ei pea enne autost lahkumist lõpetama, sest uuendamine jätkub järgmisel korral, kui autot kasutatakse.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.


Kas sellest oli abi?

Seadete taastamine seadete kuval

Kõigi muudetud seadete vaikeseaded saab korraga seadete kuval taastada. Soovitatav on seda enne auto ostmist teha.

Rakenduse Local Search kasutamine

Local Search on rakendus, mis võimaldab leida näiteks restorane, hotelle, tanklaid ja palju muud, sooritades otsingu Interneti-ühendusega Volvos. (Local Search on saadaval vaid autodes, mis on varustatud rakendustega Sensus Connect ja Sensus Navigation.

Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine

Bluetooth®-ühilduvusega telefone saab autoga ühendada ja vabakäetelefonina kasutada. Bluetooth®-vabakäeseadme aktiveerimiseks ja kõnede haldamiseks vaadake allpool esitatud juhiseid.

Autorakendused

Volvo pakub laia valikut teenuseid, rakendusi ja programme, mis muudavad teie auto kasutamise võimalikult nauditavaks. Sellest artiklist leiate auto jaoks saadaolevate rakenduste ülevaate.

Lülitumine teisele Bluetooth®-seadmele

Kui Volvoga on seotud rohkem kui üks seade, saate hõlpsalt uue seadme ühendada. Järgige allolevaid juhiseid.

Rakenduse Google Local Search paigaldamine ja kasutamine

Saate paigalda rakenduse Google Local Search ja seda kasutada Volvo keskekraani kaudu. Rakendusega saate muuhulgas otsida auto läheduses ja teel asuvaid restorane, hotelle ja tanklaid.

Send to Car

Send to Car lubab teil saata kaardi sihtkohad teie Volvosse rakenduse Volvo On Call kaudu riikides, kus Volvo On Call on saadaval. Kaarte saate alla laadida aadressilt www.here.com.

Wi-Fi-ühenduse kasutamine

Kui teie Volvole on lisatud Sensus Connect, saate Interneti-ühenduse seadistada mobiiltelefonis Wi-Fi-ühenduse kaudu. Selles artiklis selgitatakse, millised tingimused peavad olema täidetud, et auto Interneti-ühenduse saaks luua mobiiltelefoni Wi-Fi kaudu.

Autorakendused

Volvo pakub erinevaid teenuseid, rakendusi ja programme, mida saate autos kasutada. Sellest artiklist leiate auto jaoks saadaolevate rakenduste ülevaate.

Rakenduse TuneIn kasutamine

Interneti-raadioteenuse TuneIn pakub erinevaid funktsioone. Näiteks saate kuulata kohalikke raadiojaamasid, lisada lemmikuid või salvestada raadiojaamade otseteid. Selles lõigus kirjeldatakse neid teenused ja seda, kuidas neid autos kasutada.

Andmete jagamise aktiveerimine seoses ühendatud teenuse või rakenduse aktiveerimisega

Kui te pole ühendatud teenuse või alla laaditud rakenduse puhul andmete jagamist aktiveerinud, võite teha siis, kui aktiveerite need keskekraanil. Kui aktiveerite teenuse esimest korda või kui olete näiteks teinud tehaseseadetele lähtestamise või installinud teatud tarkvaravärskenduse, peate lisaks nõustuma Volvo ühendatud teenuste kasutustingimustega.

Keskekraanil liikumine

Auto keskekraani ja sellel liikumise kirjeldus

Google Local Search

Rakendusega Google Local Search saate otsida otse Volvo keskekraanilt otsida teele jäävaid restorane, hotelle ja tanklaid jpm.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvo teabe- ja meelelahutussüteem, mille kaudu saab Volvo ühendada välismaailmaga ning pakkuda teile teavet, meelelahutust ja funktsioone, mis muudavad teie elu lihtsamaks.

Tekstsõnumid

Kui autos on rakendus Sensus Connect, saab süsteem mobiiltelefonist pärinevaid tekstsõnumeid Volvos ette lugeda. Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas seda teha.

Weather

Rakendus Weather saab teile pakkuda auto asupaiga või valitud asupaiga ilmateadet. Rakendust Weather saab kasutada ainult autos, millele on lisatud Sensus Connect ja Sensus Navigation.

Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) Bluetooth®-seadmest (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) teie Volvoga.

Weather

Rakendus Weather pakub teile auto asupaiga või valitud asupaiga ilmateadet. Rakendust Weather saab kasutada ainult autos, millele on lisatud Sensus Navigation.

Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu

Auto vabakäefunktsioonide või muusika juhtmeta voogedastamiseks ühendage mobiiltelefon Bluetooth-ühenduse kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua mobiiltelefoni ja Volvo vaheline ühendus.

Teenuse Volvo On Call andmete jagamise seaded

Andmete jagamine on Volvo On Calli jaoks vaikimisi aktiveeritud. See tähendab, et te ei pea uue auto ostmisel või näiteks pärast teeninduse külastamist selle teenuse jaoks andmete jagamist ise aktiveerima.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvo teabe- ja meelelahutussüteem, mille kaudu saab Volvo ühendada välismaailmaga ning pakkuda teile teavet, meelelahutust ja funktsioone, mis muudavad teie elu lihtsamaks.

Uuendatud keskekraan

2017. aasta mais väljastatud teenuse Sensus Connect täiendus annab teie Volvo keskekraanile uue intuitiivse välimuse. Navigatsioonisüsteemi, meediumimängijat ja avakuva on uuendatud, et lihtsustada nende kasutamist. Sagedasti kasutatavad seaded ja nupud on esile tõstetud, et juhil oleks lihtsam neid kasutada.

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega

Bluetooth®-seadme saate ühendada seadme või Volvo kaudu. Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada ühendus (sidumine) teie Volvo ja Bluetooth®-seadme (nt mobiiltelefon või tahvelarvuti) vahel.

Send to Car

Send to Car lubab teil saata kaardi sihtkohad teie Volvosse rakenduse Volvo On Call kaudu riikides, kus Volvo On Call on saadaval. Kaarte saate alla laadida aadressilt www.here.com.

Kaartide uuendamine otse autost

Kui teie autos on loodud Interneti-ühendus, saate kaarte uuendada otse autost.

Privaatsuse ja andmete jagamise seaded on iga juhiprofiili puhul unikaalsed

Kui loote uue juhiprofiili, määratakse profiili andmete jagamise seaded auto vaikeseadete järgi ning deaktiveeritakse.

TuneIn

TuneIn on Interneti-raadio, mida saab kasutada rakendusega Sensus Connect. TuneIn pakub rohkem kui 100 000 üleilmset raadiojaama kõikidelt kontinentidelt, lisaks on seal üle kahe miljoni nõudlussaate (nt netisaated, programmid ja intervjuud).

Privaatsus ja andmete jagamine

Mitmed ühendatud teenused ja rakendused peavad olema suutelised teavet ja andmeid saatma ning vastu võtma. Ühendatud teenuste ja rakenduste andmete jagamise funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud. Autos teatud ühendatud teenuste ja rakenduste kasutamiseks peate andmete jagamise nende jaoks ise aktiveerima.

Muusika kopeerimine auto kõvakettale

Saate plaadilt või USB-mäluseadmelt kopeerida muusikat auto kõvakettale.

Uuendamine autost

Paljusid auto süsteeme saab uuendada otse keskekraanilt, kui auto on Internetiga ühendatud.

WikiLocations

Kasutades rakendust WikiLocations, saate lugeda Wikipedia artikleid, mis on seotud auto asukoha ja teie sihtkohaga.

Bluetooth® ja teie Volvo

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia, mille abil saab ühendada mitu meediumiseadet. Selles artiklis tutvustatakse rakenduse Bluetooth® funktsioone ja eeliseid.

Korduma kippuvad küsimused ja vastused seoses autost uuendamisega

Interneti-ühendusega autos saate mitmeid auto süsteeme uuendada otse keskekraanilt.

Funktsiooni Pilot Assist püsikiirusehoidja, kohanduva püsikiirusehoidja ja kiirusepiiraja hoiatussõnumite uuendatud välimus

2018. aasta mais avaldatud tarkvara värskendus muudab järgmiste funktsioonide teatud hoiatussõnumite välimust: Pilot Assist, püsikiirusehoidja (CC), kohanduv püsikiirusehoidja (ACC) ja kiirusepiiraja (SL).

Local Search

Local Search on rakendus, mis võimaldab leida näiteks restorane, hotelle, tanklaid ja palju muud, sooritades otsingu Interneti-ühendusega Volvos. (Local Search on saadaval vaid autodes, mis on varustatud rakendustega Sensus Connect või Sensus Navigation.

Glympse

Rakendusega Glympse saate oma asukohta teistega jagada, et teised teaksid, kuhu suundute ning millal kohale jõuate. Rakendust Glympse saab kasutada ainult siis, kui autole on lisatud Sensus Connect ja Sensus Navigation.

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Kui soovite jäädavalt Bluetooth-seadme ühenduse Volvoga katkestada, siis järgige allolevaid juhiseid. Kui ühendus on katkestatud, ei kuvata seadet enam saadaolevate seadmete loendis.

Bluetooth-ühenduse kasutamise näpunäited

Kui märkate, et teie auto ja Bluetooth-seadme vaheline ühendus või toimivus pole ootuspärane, võib abi olla järgmistest soovitustest.

Bluetooth-seadme ühenduse katkestamine Volvoga

Bluetooth-seadme ja Volvo ühenduse saab katkestada. Kui ühendus on katkestatud, ei ole seade enam autoga ühendatud.

WikiLocations

Rakendusega WikiLocations saate lugeda Wikipedia artikleid, mis on seotud teie auto asu- ja sihtkohaga. Rakendust WikiLocations saab kasutada ainult siis, kui autole on lisatud Sensus Connect ja Sensus Navigation.

Rdio pakkumine on lõppenud

Teenusepakkuja on rakenduse Rdio pakkumise lõpetanud.

Interneti-ühenduse loomine mobiiltelefoni kaudu (Bluetooth)

Kui teie Volvo on varustatud rakendusega Sensus Connect, saate Interneti-ühenduse mobiiltelefoni kaudu luua. Selleks peate mobiiltelefon olema Bluetooth®-võimega ja sidumist toetama.

Sihtkoha saatmine autosse funktsiooniga Send to Car

Funktsiooniga Send to Car saate oma kaardil olevad sihtkohad Volvosse saata. Sihtkohti saate saata Volvo On Call rakenduse kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peab autole olema lisatud Sensus Connect ja Sensus Navigation ning autol peab olema registreeritud Volvo ID. Funktsiooni kasutamiseks Volvo On Call-rakendusega peab teie autole olema lisatud ka Volvo On Call.

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Interneti-ühenduse loomine mobiiltelefoni kaudu (Wi-Fi)

Kui teie Volvo on varustatud rakendusega Sensus Connect, saate Interneti-ühenduse mobiiltelefoni kaudu luua. Selle toimingu jaoks peab teie mobiiltelefon toetama sidumist.

Ühendatud teenuste ja alla laaditud rakenduste andmete jagamise aktiveerimine seadete menüü kaudu

Ühendatud teenuste ja alla laaditud rakenduste andmete jagamise saate aktiveerida keskekraanil seadete menüü kaudu.

Muusika taasesitamine välisest allikast

Saate muusika taasesitamiseks ühendada eelistatud allika, kasutades auto USB-porti.

Rakenduse TuneIn kasutamine

Interneti-raadioteenuse TuneIn pakub erinevaid funktsioone. Näiteks saate kuulata kohalikke raadiojaamasid, lisada lemmikuid või salvestada raadiojaamade otseteid. Selles lõigus kirjeldatakse neid teenused ja seda, kuidas neid autos kasutada.

Rakenduse Send to Car kasutamine

Send to Car lubab teil saata kaardi sihtkohad teie Volvosse rakenduse Volvo On Call kaudu riikides, kus Volvo On Call on saadaval. Funktsiooni kasutamiseks peab teie auto olema varustatud ka rakendusega Sensus Navigation.

Kasutajaandmete kustutamine Volvost

Kui soovite Volvo ära müüa ja see sisaldab rakendust Sensus Connect, peaksite kõik isiklikud andmed autost kustutama ja taastama auto tehaseseaded.

Telefoniraamatu ülekandmine Volvosse

Telefoniraamatu saab mobiiltelefonist Volvosse alla laadida. Meetod erineb olenevalt Volvo süsteemist.