Auto süsteemi uuendused

Auto süsteemi uuendused

Süsteemi uuendused puudutavad ühendatud auto osi ja Infotainment-süsteemi. Kui süsteemi tarkvara uuendused on saadaval, saab need kõik korraga või ükshaaval rakendada.

Süsteemi uuenduste haldamine

Video ja juhised süsteemiuuenduste installimiseks otse autost leiate allpool.

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Süsteemi uuendusi hallatakse keskekraani rakenduste kuva rakendusega Kauguuenduse teenus. Nupu vajutamisel käivitatakse allalaadimisrakendus avakuva alumisel alamkuval. Kui pärast viimast Infotainment-süsteemi käivitamist ei ole uuendusi otsitud, siis toimub otsing nüüd. Otsingut ei toimu, kui tarkvara installimine on pooleli. Allalaadimisrakenduse nupul Süsteemi uuendused asuv ikoon näitab, kui palju uuendusi on saadaval. Nupu vajutamisel kuvatakse loend uuendustest, mille saab autosse installida.

Auto peab olema süsteemi uuenduste rakendamiseks ühendatud. Autos Interneti-ühenduse loomiseks vt Interneti-ühenduse loomine mobiiltelefoni kaudu (WiFi), või Interneti-ühenduse loomine Bluetooth-ühendusega telefoni kaudu.

süsteemiuuendused

süsteemiuuendused

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Kõigi süsteemiuuenduste installimine

  • Valige loendi alumisest servast Paigalda kõik.

Kui loendit ei soovita, võib valiku Paigalda kõik valimiseks vajutada nuppu Süsteemi uuendused.

Süsteemiuuenduste installimine ükshaaval

  • Valige soovitud tarkvara valimiseks Paigalda.

Allalaadimise tühistamine

  • Vajutage aktiivsusnäidikul olevat risti, mis kuvatakse nupu Paigalda asemel, kui allalaadimine algab.

Tühistada saab ainult allalaadimise, installimist ei saa pärast selle käivitamist enam tühistada.

Taustal toimuvad tarkvara uuenduste otsingud

Selle funktsiooni saab keskekraanil välja lülitada.

Vajutage ülakuval valikut Seaded.

Vajutage valikut SüsteemKauguuenduse teenus.

Tühistage valik Luba uuenduste kontroll taustal.

Kui uuendus on saadaval, kuvatakse keskekraani olekuväljal teade Tarkvarauuendused saadaval. Teate vajutamisel käivitatakse allalaadimisrakendus avakuva alumisel alamkuval. Nii pea kui allalaadimisrakendus käivitatakse, näitab allalaadimisrakenduse nupul Süsteemi uuendused olev ikoon, mitu uuendust on saadaval.

Kui auto tehasest tarnitakse, on taustal toimuvad tarkvara uuenduste otsingud aktiveeritud.

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allalaadimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

Uuendus võib katkeda, kui süüde välja lülitatakse ja autost lahkutakse.

Uuendust ei pea enne autost lahkumist lõpetama, sest uuendamine jätkub järgmisel korral, kui autot kasutatakse.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Autosüsteemid Autosisesed rakendused

Asjakohane teave

Uuendamine autost Kaartide allalaadimine ja uuendamine Kaartide uuendamine otse autost

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description