Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimise kasutamine

Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimise kasutamine

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation, saate hääljuhtimise abil kasutada häälkäske navigatsioonisüsteemi teatud funktsioonide juhtimiseks.

Navigeerimise alustamine

Allpool kirjeldatakse, kuidas saate hakata kasutama hääljuhtimist auto navigatsioonisüsteemi juhtimiseks. Kui soovite lisateavet kasulike käskude kohta, kasutage jaotise "Seotud teave" linki.

Sensus Navigation hääljuhtimine

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Navigatsiooni käsu aktiveerimine

Vajutage hääljuhtimiseks rooli nuppu .

Saate nüüd kasutada käske, nt käsku "Navigatsioon", mis käivitab navigatsiooni dialoogi ja kuvab käskude näited.

Häälkäskude kasutamine, et saada juhiseid kindlale aadressile sõitmiseks

Kui soovite saada juhiseid kindlale aadressile sõitmiseks, kasutage häälkäsku Go to ja öelge seejärel aadress. Aadressi ütlemise järjestus on oluline. Kui kasutate hääljuhtimist, et saada juhiseid kindlale aadressile jõudmiseks, tuleb aadress öelda järgmises järjestuses: (1) tänavanimi, (2) majanumber, (3) linn, nii nagu näete järgmises näites.

Öelge käsk Go to.

Saate seejärel öelda aadressi, kuhu sõitmiseks juhiseid vajate.

Öelge tänavanimi, nt ""Kungsgatan".

Öelge majanumber, nt viis.

Öelge linn, nt "Göteborg".

Antud juhul on kogu käsk: "Go to Kungsgatan viis, Göteborg". Kui aadress on süsteemis olemas, siis hakkab navigatsioonisüsteem seejärel edastama juhiseid sellele aadressile sõitmiseks.

Häälkäskude kasutamine, et saada juhiseid teise riigi või osariigi aadressile sõitmiseks

Teie navigatsioonisüsteem installib kaardikomplektid vastavalt auto asukoha riigile või osariigile. See tähendab, et kui vajate juhiseid teise riigi või osariigi aadressile sõitmiseks, peate ütlema kõigepealt süsteemile, mis riigi või osariigi aadressiga on tegemist. Kasutage selleks käsku Change country või Change state. (Käsku Change state kasutatakse enamasti USA-s. Allolevas näites kasutatakse käsku Change country.)

Öelge käsk Change country.

Saate seejärel öelda selle riigi nime, milles asuvale aadressile soovite sõita, nt "Rootsi".

Öelge seejärel aadress, kuhu soovite sõita, järgides juhiseid, mis on toodud ülalolevas jaotises "Häälkäskude kasutamine, et saada juhiseid kindlale aadressile sõitmiseks".

Antud stsenaariumi puhul jaguneb koondkäsk kaheks alamkäsuks.

  1. "Change country, Rootsi"
  2. "Go to Kungsgatan viis, Göteborg"

Kui aadress on süsteemis olemas, edastab navigatsioonisüsteem teile seejärel juhised, et saaksite sõita aadressile Kungsgatan viis, Göteborg, Rootsi.

Pärast riigi muutmist proovige hääldada aadressi (kuhu te sõidujuhiseid vajate) sihtkoha riigi keeles. See on vajalik, sest süsteemi tuvastusfunktsioon hakkab automaatselt kasutama valitud riigi keelt.

Häälkäskude kasutamine, et saada juhiseid aadressile, mis edastatakse Avaleht positsioonina

Kui edastate aadressi navigatsioonisüsteemile Avaleht positsioonina, saate kasutada häälkäske, et saada juhiseid sellele asukohale sõitmiseks.

Öelge käsk Take me home.

Kui navigatsioonisüsteemi on salvestatud kodu asukoht, siis edastatakse juhised sinna sõitmiseks.

Hääljuhtimise kasutamine teatud kohta, poodi või muusse kindlasse ettevõttesse sõitmiseks ilma, et ütleksite täpset aadressi

Saate kasutada navigatsioonisüsteemi, et saada juhiseid kindlasse kohta või teatud tüüpi ettevõttesse (nn huvipunktid) sõitmiseks (POIPoint Of Interest). Huvipunktideks on näiteks restoranid, hotellid, bensiinijaamad, muuseumid, vaatamisväärsused ja maamärgid.

Huvipunkti otsimiseks kasutage käsku Search. Võite otsida kindlat huvipunkti või ka huvipunktide kategooriaid.

On oluline, mis käsku kasutate eri tüüpi paikade sõidujuhiste hankimiseks. Arvestage, et huvipunkti juurde sõidujuhiste hankimiseks tuleb kasutada käsku Search. See erineb käsust, mida tuleb kasutada siis, kui soovite juhiseid konkreetsele aadressile jõudmiseks. Sellisel juhul tuleb kasutada käsku Go to.

Kindla koha või ettevõtte otsimine

[Huvipunkti nimi] viitab siinkohal kindlale kohale või ettevõttele (nn huvipunktile), nt hotell, restoran, park vms.

Öelge käsk Search.

Saate seejärel öelda konkreetse huvipunkti, kuhu sõitmiseks juhiseid vajate.

Öelge [Huvipunkti nimi], nt "Castle Forest"

Antud juhul on kogu käsk: "Search Castle Forest". Kui koht on süsteemis olemas, siis hakkab navigatsioonisüsteem seejärel edastama juhiseid sellesse kohta sõitmiseks.

Huvipunkti kategooria otsimine, nt poed, hotellid, restoranid, muuseumid või muud vaatamisväärsused ja maamärgid või ettevõtted

[huvipunktide kategooria] viitab siinkohal konkreetset tüüpi ettevõttele (nn huvipunkt), nt hotell, restoran, muuseum vms.

Öelge käsk Search.

Saate nüüd öelda, mis tüüpi huvipunkte tahate otsida, et nende jaoks sõidujuhiseid saada.

Öelge [huvipunktide kategooria], nt "restoran"

Antud juhul on kogu käsk "Search restoran". Navigatsioonisüsteem otsib seejärel auto lähedal olevaid restorane ja juhiekraanil kuvatakse nende loend. Loendis on toodud teie antud käsu järgi koondatud huvipunktide soovitused. Kategooriad ja käsule täpselt vastavad huvipunktid on ülaservas, mida vähem on soovitus asjakohane, seda allpool on see loendis.

Kuna otsite antud juhul kategooriat, siis võib olla kasulik valida teie otsingule kõige täpsemalt vastav kategooria valik.

Valige loendist kategooria, mis on teie otsingu puhul kõige asjakohasem (antud juhul restoran(id)), öeldes selle rea numbri, kus seda juhiekraanil kuvatakse.

Näete seejärel otsingutulemusi ja saate teha sobiva valiku.

Juhiste peatamine hääljuhtimise abil

Kui soovite juhiste esitamise peatada ning kõik vahepealsed punktid ja lõplikku sihtkoha kõrvaldada, võite kasutada selleks häälkäsku.

Öelge käsk Clear itinerary.

Navigatsioonisüsteem peatab juhiste edastamise ning kustutab marsruudi kõik vahepealsed punktid ja lõpliku sihtkoha.

Sihtinumbri ja majanumbri ütlemine

Kasutatavast funktsioonist sõltuvalt öeldakse numbrikäske erinevalt.

  • Sihtnumbreid tuleb öelda ükshaaval eraldi, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).
  • Majanumbreid võib öelda eraldi või rühmana, nt kaks, kaks või kakskümmend kaks (22). Samuti saab neid inglise keeles öelda sadades, nt 19 hundred 22 (1922). Inglise ja hollandi keele puhul saab öelda numbreid rühmadena, nt kakskümmend kaks, kakskümmend kaks (22 22). Inglise keele puhul saab kasutada mõisteid "topelt" või "kolmik", nt topeltnull (00). Numbreid saab öelda vahemikus 0-2300.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

Süsteem

Sensus Navigation

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

Süsteem

Sensus Navigation

See artikkel on kohaldatav

Hääljuhtimine

Asjakohane teave

Häälvalimise aktiveerimine Rakenduse Sensus Navigation hääljuhtimine: Kasulikud käsud

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description