Hääljuhtimise kasutamine

Hääljuhtimise kasutamine

Häälvalimise abil saate häälega teatud funktsioone multimeediumisüsteemis, raadios ja Bluetooth®-ühendusega mobiiltelefonis või Volvo navigatsioonisüsteemis käivitada.

Häälvalimine

Hääljuhtimine muudab auto kasutamise mugavamaks ja võimaldab teil keskenduda sõitmisele ning liiklusoludele. Volvo navigatsioonisüsteemiga suhtlemiseks võite kasutada ka häälkäskluseidKehtib autodele, millel on funktsioon Sensus Navigation..

Hääljuhtimist saate kasutada järgmistes keeltes: inglise (UK), inglise (USA), prantsuse, prantsuse (Kanada), itaalia, jaapani, hiina (mandarini), vene, hispaania, hispaania (Ladina-Ameerika), hollandi, rootsi ja saksa.

Juht vastutab igas olukorras sõiduki ohutu juhtimise ja kõigi liikluses kehtivate reeglite järgimise eest.

Mobiiltelefoniga ühendamine

Enne kui häälkäske saab mobiiltelefoni jaoks kasutada, tuleb mobiiltelefon Bluetooth®- vabakäesüsteemis registreerida ja sellega ühendada. Kui juht annab telefonikäsu ja ükski telefon ei ole süsteemiga ühendatud, teavitab süsteem sellest. Lisa teavet mobiiltelefoni registreerimise ja ühendamise kohta vt Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega või Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga.

Häälvalimise aktiveerimine

Vajutage roolil olevat häälvalimise nuppu, et süsteem aktiveerida ja häälkäskude dialoogi alustada. Seejärel kuvab süsteem keskkonsooli ekraanile tähtsamad käsud.

P3/P4 - Support site - Voice control buttons on the wheel

Klahvistik roolis.

Kõnetuvastuse süsteemi kasutamisel pidage meeles järgmist:

  • Käskluse andmine – kõnel pärast tooni, tavalise hääle ja kiirusega.
  • Ära räägi sellel ajal, kui süsteem vastab (süsteem ei tuvasta sellel ajal käsklusi).
  • Auto uksed, aknad ja katuseluuk

    Lisavarustus/tarvik.

    peavad olema suletud.
  • Väldi taustamüra tekitamist salongis.

Kui juht ei ole kindel, mis käsku kasutada, võib ta öelda ”Abi” (Abi) – vastuseks teatab süsteem mõned käsud, mida saab antud olukorras kasutada.

Hääljuhtimise väljalülitamiseks:

  • öeldes ”Tühista
  • Vajutage nuppu EXIT või muu põhiallika nuppu (nt MEDIA).

Multimeediumisüsteemi funktsioonid

Vaadake õppevideost näiteid multimeediumisüsteemi funktsioonide kohta, mida saab kasutada hääljuhtimise kaudu.

Hääljuhtimise kasutamine

Teenuse Sensus Connect interaktiivne juhend

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

S60, V60, XC60 mudelid aastast 2014 (46. nädal) koos rakendusega Sensus Connect

Mudelid alates 2015. mudeliaastast, millele on lisatud Sensus Connect

Süsteem

Sensus Connect

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

S60, V60, XC60 mudelid aastast 2014 (46. nädal) koos rakendusega Sensus Connect

Mudelid alates 2015. mudeliaastast, millele on lisatud Sensus Connect

Süsteem

Sensus Connect

See artikkel on kohaldatav

Connectivity Autosüsteemid Hääljuhtimine

Asjakohane teave

Volvo sidumine Bluetooth®-seadmega Bluetooth®-seadme sidumine Volvoga Bluetooth®-vabakäekõnede haldamine Telefoniraamatu ülekandmine Volvosse

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description