Hääljuhtimise abil telefoni kasutamine

Hääljuhtimise abil telefoni kasutamine

Kui te ühendate enda mobiiltelefoni autoga, on teil võimalik hääljuhtimise abil telefonile erinevaid käske edasi anda.

Telefoni kasutamine

Enne kui saate mobiiltelefoni funktsioonide (tekstsõnumid, telefonikõned ja meediumimängija) jaoks häälkäske kasutada, peate mobiiltelefoni autoga ühendama. Teavet selle kohta, kuidas mobiiltelefon autoga ühendada, vt Mobiiltelefoni ühendamine autoga Bluetooth-ühenduse kaudu.

Kui teie telefon autoga ühendatud, on teil hääljuhtimisega võimalik kasutada telefoni erinevaid funktsioone, näiteks helistada kindlale telefoninumbrile või kuulata häälsõnumeid.

Hääljuhtimise kasutamine helistamiseks.

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Käskluse aktiveerimine

Vajutage hääljuhtimiseks rooli nuppu .

Öelge käsk funktsiooni kohta, mida soovite aktiveerida.

Tähtsamad käsud

 • "Call [Eesnimi][Perekonnanimi]" -helistatakse telefoniraamatus olevale kontaktile.
 • "Call [Eesnimi][Perekonnanimi][numbri kategooria]" - helistab valitud telefoniraamatu kontaktile, kui kontaktil on mitu erinevat telefoninumbrit.
 • "Call[telefoninumber]" - helistab telefoninumbrile.
 • "Recent calls" - kuvab kõnede ajaloo.
 • "Message to [kontakt]" - teil palutakse öelda lühike sõnum. Seejärel loetakse sõnum ette ja te saate valida, kas soovite selle saata või salvestada uue sõnumi. Funktsiooni toimimiseks peab autol olema Interneti-ühendus

  Sensus Connecti tarkvaraversioon peab olema 2017. aasta mais väljastatud versioon.

  .

Numbrilised käsud esitatakse erinevalt olenevalt juhitavast funktsioonist.

Telefoninumbrites ja sihtnumbrites olevad numbrid tuleb öelda ükshaaval, nt null, kolm, üks, kaks, kaks, neli, neli, kolm (03122443).

Üldised käsud

Järgmisi käske saab kasutada alati, olenemata olukorrast.

 • "Repeat" - kordab viimast häälkäsklust.
 • "Cancel" – lõpetab dialoogi.
 • "Help" – käivitab abidialoogi. Süsteem vastab käsklustega, päringute või näidetega, mida saab praegustes tingimustes täita.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Hääljuhtimine

Asjakohane teave

Häälvalimise aktiveerimine Hääljuhtimise kasutamise parandamine Sensus Connect Tekstsõnumite hääljuhtimine Telefon ja Bluetooth-ühilduvus

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description