Auto kliimaseadme hääljuhtimine

Auto kliimaseadme hääljuhtimine

Hääljuhtimisega saate seadistada auto erinevaid rakendusi, nagu näiteks salongi kliima seadistusi. Kasutage hääljuhtimist kliimaseadme juhtimiseks, selle abil saate muuta näiteks sisetemperatuuri, istmesoojendust ning ventilaatorite kiirust.

Sisetemperatuuri seadistamine

Kliimaseadme hääljuhtimise käivitamiseks kasutage käsklust „Climate”. Seejärel käivitatakse dialoog ja kuvatakse käskluste näiteid.

Kliimaseadme kasutamine hääljuhtimisega

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

Käskluse aktiveerimine

Vajutage hääljuhtimiseks rooli nuppu .

Öelge käsk funktsiooni kohta, mida soovite aktiveerida.

Tähtsamad käsud

 • "Set temperature to X degrees" – määrab ära soovitud temperatuuri

  Funktsioon võib erineda olenevalt valikutest/kliimasüsteemist.

  .
 • "Raise temperature"/"Lower temperature" - tõstab või langetab temperatuuri ühe sammu võrra.
 • "Set fan to max"/"Turn off fan" - muudab ventilaatorite kiirust vastavalt: Max/Off.
 • "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - tõstab või langetab ventilaatorite kiirust ühe sammu võrra.
 • "Turn on auto" - aktiveerib automaatse kliimajuhtimise süsteemi

  Funktsioon võib erineda olenevalt valikutest/kliimasüsteemist.

  .
 • "Air condition on"/"Air condition off" - lülitab konditsioneeri sisse või välja.
 • "Recirculation on"/"Recirculation off" - lülitab õhuringluse sisse või välja.
 • "Turn on defroster "/"Turn off defroster" - akende ja külgpeeglite sulatus lülitatakse sisse/välja.
 • "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - lülitab istmesoojenduse sisse/välja

  Valikuline.

  .
 • "Raise seat heat"/"Lower seat heat" - suurendab/vähendab istmesoojenduse võimsust ühe sammu võrra

  Valikuline.

  .
 • "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - lülitab roolisoojenduse sisse/välja

  Valikuline.

  .
 • "Sync temperature" - sünkroniseerib kõigi kliimatsoonide temperatuuri juhi tsooni väärtusega

  Funktsioon võib erineda olenevalt valikutest/kliimasüsteemist.

  .
 • "Turn on rear defroster"/"Turn off rear defroster" - lülitab tagaakna ja peeglite sulatuse sisse/välja.
 • "Air on feet"/"Air on body" - avab soovitud õhuvoolu.

Üldised käsud

Järgmisi käske saab kasutada alati, olenemata olukorrast.

 • "Repeat" - kordab viimast häälkäsklust.
 • "Cancel" – lõpetab dialoogi.
 • "Help" – käivitab abidialoogi. Süsteem vastab olenevalt olukorrale, taotlusele või näitele.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60, V60 Twin Engine ja V60 Cross Country 2019. a ja uuemad mudelid

S60 ja S60 Twin Engine 2020. a ja uuemad mudelid

Mudelite valik võib oleneda riigist.

See artikkel on kohaldatav

Hääljuhtimine

Asjakohane teave

Häälvalimise aktiveerimine Hääljuhtimise kasutamise parandamine

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description