Häälvalimise aktiveerimine

Häälvalimise aktiveerimine

Hääljuhtimise abil saate juhtida auto funktsioone (nt raadio ja meediumid) või ühendatud mobiiltelefoni. Rakendusega Sensus Navigation varustatud autos saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi. Enne hääljuhtimise kasutamist tutvuge järgmiste punktidega.

Mis on hääljuhtimine?

Hääljuhtimise süsteem võimaldab teil kontrollida teatud teabe- ja meelelahutus- ning kliimafunktsioone häälkäsklustega. Süsteem võib esitada hääljuhiseid ja kuvada teavet juhiekraanil.

Saate juhtida Volvo meediumi-, raadio-, navigatsiooni-, telefoni-, sõnumi- ja kliimarakenduste teatud elemente. Näiteks saate määrata sihtkoha aadressi, esitada laulu, helistada telefoniraamatu kontaktile, lasta tekstsõnumeid ette lugeda ning määrata autos temperatuuri.

P5–1507–Speech-overview

Hääljuhtimissüsteem

Hääljuhtimise alustamine

Hääljuhtimise aktiveerimine

Keskekraani sätted ja menüüd erinevad olenevalt tarkvaraversioonist.

P5–1507–Voice control symbol

Dialoogi alustamiseks vajutage lühidalt roolist paremal pool olevat hääljuhtimisnuppu . Pärast nupu vajutamist kuulete piiksu ja juhiekraanil kuvatakse hääljuhtimise sümbol.

See näitab, et süsteem on kuuldel ning võite alustada rääkimist. Nii pea kui alustate rääkimist, õpib hääljuhtimissüsteem tele häält tundma. Selleks kulub vaid mõni sekund, eraldi hääletreeningut vaja ei ole.

Hääljuhtimise kasutamine

Rääkige loomulikus tempos ja tavapärase vestlustooniga. Selleks et süsteem teie soovi mõistaks, tuleb kindlasti näiteks pärast käsku Go to öelda ka aadress. Konkreetsele aadressile sõitmiseks öelge käsk Go to[Aadress]. Kui soovite kuulda teatud esitaja pala, öelge näiteks „PlayMadonna”.

Süsteemi helitugevuse muutmiseks keerake kõnelemise ajal helitugevusnuppu. Hääljuhtimise ajal võite kasutada ka teisi nuppe. Dialoogi pidamisel süsteemiga muud helid siiski vaigistatakse. Seetõttu ei saa ühtki heliga seotud funktsiooni nuppudega käivitada.

Hääljuhtimise parendamise teavet vt Hääljuhtimise kasutamise parandamine.

Hääljuhtimise tühistamine

Hääljuhtimise tühistamiseks on mitu viisi.

  • Hoidke hääljuhtimise nuppu all, kuni kuulete kahte piiksu.
  • Vajutage lühidalt hääljuhtimise nuppu ja öelge „Tühista”.

Hääljuhtimine tühistatakse ka siis, kui te süsteemile ei vasta. Kõigepealt küsib süsteem kolm korda vastust ja kui te ei vasta, tühistatakse hääljuhtimine automaatselt.

Hääljuhtimise uuendamine

Teie auto hääljuhtimissüsteemi täiustatakse pidevalt. Uuendusfailid saate ise alla laadida. Lisateavet vt Hääljuhtimise uuendamine.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60 2019. a ja uuemad mudelid

See artikkel on kohaldatav

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

XC90 ja XC90 Twin Engine 2016. a ja uuemad mudelid

S90, V90 ja V90 Cross Country 2017. a ja uuemad mudelid

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine ja S90 Twin Engine 2018. a ja uuemad mudelid

V60 2019. a ja uuemad mudelid

See artikkel on kohaldatav

Hääljuhtimine

Asjakohane teave

Hääljuhtimise uuendamine Hääljuhtimise kasutamise parandamine Hääljuhtimise keele seaded Tekstsõnumite hääljuhtimine

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description