41 Tulemused

Kuidas saan teada, et turvafunktsioon on aktiveeritud?

Kui märkate, et auto käitub omatahtsi ja ootamatult, võib selle põhjuseks olla auto turvafunktsioonide aktiveerumine.

Muudetud käivituse/peatumise sümbolid

Käivituse/peatumise funktsioon lülitab pärast peatumist mootori ajutiselt välja ja käivitab vajadusel automaatselt uuesti.

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis

Puhastusharjad peavad olema teenindusasendis, kui soovite neid vahetada, puhastada või üles tõsta, nt jää eemaldamiseks tuuleklaasilt.

Uued toimingud tagumise klaasipuhasti harja asendamiseks

Kui teie auto käis hoolduses ja hooldustehnik vahetas tagumise klaasipuhasti hoova välja, on klaasipuhasti asendustoiming teistsugune.

Tollipunktide paigutamine soojust peegeldava kilega tuuleklaasidele

Kui kasutate teetolli punktide läbimiseks autos teemaksu kaarti või saatjat, peate selle tuuleklaasil asetama õigesse kohta.

Teenuse Volvo On Call andmete jagamise seaded

Andmete jagamine on Volvo On Calli jaoks vaikimisi aktiveeritud. See tähendab, et te ei pea uue auto ostmisel või näiteks pärast teeninduse külastamist selle teenuse jaoks andmete jagamist ise aktiveerima.

Privaatsuslukk

Privaatsusluku eesmärk on lukustada tagaluuk ja kindalaegas, jättes samas võimaluse uksi avada ja autot käivitada. Privaatsuslukk on eriti kasulik, kui jätate auto teenindusse või hotelli juurde.

Juhiprofiili ühendamine võtmega

Juhiprofiili saab muu hulgas salvestada isiklikud eelistused istmete, kliimaseadme, helisüsteemi, navigeerimise ja side jaoks ning profiili saab seejärel ühendada ühega auto võtmetest.

Mudeli V90 Cross Country - Volvo Ocean Race pakiruumi põrand

Mudelil V90 Cross Country - Volvo Ocean Race on eksklusiivne pakiruumi põrand, mis on vastupidav ja lihvitav.

Marsruudi tühistamine

Praeguse marsruudi saate hõlpsalt keskekraanil tühistada.

Kokkupõrke vältimise abi

Kokkupõrke vältimise abi võib aidata vähendada võimalust, et auto liigub kogemata oma sõidurajalt välja ja/või põrkab kokku teise auto või mõne takistusega, juhtides autot aktiivselt tagasi selle rajale ja/või põigates takistustest kõrvale.

Pilot Assist ja sõiduraja hoidmise abifunktsioon

Pilot Assist on mugavusfunktsioon, mis saab aidata autot oma sõidureas hoida ja eespool liikuva sõidukiga ohutut pikivahet hoida. Lane Keeping Aid funktsioon aitab teatud olukordades vähendada auto tahtmatut sõidureast lahkumise ohtu.

Salongihooldus

Auto kasutamisel salong määrdub. Naha ja kanga pealiskiht muutub. Kasutades õigeid hooldus- ja puhastamisvõtteid, saate autot aastaid puhta ja värskena hoida. Volvo on töötanud välja puhastusmeetodid ja -tooted.

Volvo data analytics

Volvo ohutuse ja kvaliteedi tagamise osana salvestatakse muuhulgas mõned auto kasutamise ja funktsionaalsusega seotud andmed.

Kella seadistamine

Auto esmakordsel kasutamisel või siis, kui aku on olnud lahutatud, peate kellaaja ja kuupäeva seadistama. Kell peab olema seadistatud, et muuhulgas luua Interneti-ühendus.

Tankimisel pidage meeles järgmist

Tankimisel tuleb otsik lõpuni tanketorusse sisestada (mööda toru kahekordsest tihendist).

AdBlue®

AdBlue on värvitu vedelik, mida kasutatakse auto sisepõlemissüsteemis (SCR) diiselmootori ohtlike ainete emissioonide vähendamiseks. Siin saate teavet AdBlue ja selle kohta, mida peaksite teadma AdBlue lisamise ja selle taseme kohta.

Dünaamiline sümbol juhiekraanil

Volvo juhiekraanil kuvatakse dünaamiline sümbol, mis muudab välimust funktsiooni aktiveerimisel või kui auto peab tõmbama teie tähelepanu.

Riigi vahetamine importimisel või kolimisel

Selleks, et Volvo võrguteenused töötaksid auto importimisel või teise riiki kolimisel õigesti, on tähtis, et võtaksite ühendust volitatud Volvo edasimüüjaga, et registreerida auto uues riigis Volvo juures.

Haagisega sõitmine

Haagise vedamise korral tuleb pöörata tähelepanu mitmele tähtsale asjaolule seonduvalt nii haagisekonksuga, haagise enda kui ka koorma haagisele paigutamisega.

Istmesoojenduse automaatne käivitus

Istmesoojenduse automaatse käivituse funktsioon erineb olenevalt auto mudelist ja see on juhi ning kaasreisija küljel erinev.

IntelliSafe – juhitugi ja -ohutus

IntelliSafe on ettevõtte Volvo Cars ohutuskontseptsioon. See koosneb mitmest funktsioonist, mis aitavad teid sõidu ajal eri olukordades aktiivselt või passiivselt. Näiteks saab nende funktsioonide abil hoida pikivahet eesoleva autoga, hoida signaali edastamise ja auto pidurdamisega ära kokkupõrget või parkida.

Veateade pärast rehvivahetust

Pärast rehvivahetust võidakse kuvada veateade. Sellisel juhul tuleb rehvirõhu seiresüsteemi kalibreerida.

Privaatsuse ja andmete jagamise seaded on iga juhiprofiili puhul unikaalsed

Kui loote uue juhiprofiili, määratakse profiili andmete jagamise seaded auto vaikeseadete järgi ning deaktiveeritakse.

Tankimisel pidage meeles järgmist

Tankimisel tuleb otsik lõpuni tanketorusse sisestada (mööda toru kahekordsest tihendist).

Sõitmine puhkuse ajal ja pikkadel reisidel

Seadke end valmis sõitmiseks puhkuse ajal ja pikkadeks reisideks ning rikastage oma elamust. Siit leiate kasulikud näpunäited, et teie ja teie Volvo oleksite teedele seiklema suundudes valmis.

Eralukustus

Kui jätate auto teenindusse, hotelli või muusse sarnasesse kohta, saate kindalaeka, tagaluugi, pakiruumi kaane või tagaistme eralukustusega lukustada. Eralukustuse funktsioon oleneb auto mudelist.

Juhiekraanil kuvatakse rehvirõhu jälgimissüsteemi veateade, nt pärast rehvi vahetamist või madala rehvirõhu korral

Näiteks kui näete juhiekraanil sõnumit Vaadake auto oleku rakendust keskekraanil, peate kalibreerima/salvestama uue rehvirõhu rehvirõhu jälgimissüsteemis.

Teave auto akende kohta

Kõiki elektriaknaid saab juhtida juhi uksel ja muudel ustel olevate nuppudega iga akent saab juhtida vastaval uksel olevate nuppudega. Teatud mudelitel saab valida ka panoraamkatuse.

Auto VIN-koodi leidmine (Vehicle Identification Number)

Uuendatud 9/17/2019

Auto VIN-koodi leidmine (Vehicle Identification Number)

Kui võtate ühendust Volvo edasimüüjaga, et saada teenuse Volvo On Call tellimus, peate kindlaks tegema sõiduki identifitseerimisnumbri (VINVehicle Identification Number).

Auto VIN-koodi leidmine (Vehicle Identification Number)

VIN-number on auto unikaalne identifitseerimisnumber. VIN-numbri leiate järgmiselt:

Armatuurlaud

Vaadake läbi esiklaasi auto armatuurlauale.

16w06 - Support site - VIN number

Pildil on näidatud XC90, kuid VIN-number asub kõigil mudelitel umbes samas kohas.

9-tollise Sensuse puuteekraaniga autod

VIN-koodi leiate auto keskekraanilt:

Valige ülakuval Seaded.

Süsteem.

Lugege jaotisest VIN-kood.

7-tollise Sensuse ekraaniga autod

Kerige valikuni My Car (või vajutage keskkonsoolil valikut MY CAR).

Settings.

Information.

VIN number.

Rakenduses Volvo On Call

Kehtib vaid riikides, kus rakendus Volvo On Call on kasutatav.

VIN-numbri leiate rakendusest Volvo On Call järgmiselt.

Valige vahekaart Auto.

Vali Sõidu andmed.

Lugege jaotisest VIN.

Teenindus- ja garantiiraamatust või registreerimistunnistusest

VIN-koodi leiate ka teenindus- ja garantiiraamatu esimeselt lehelt või auto registreerimistunnistusest.

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

Kehtib kõigile automudelitele


Artikkel on järgneva kohta:

Auto mudel/mudeli tootmisaasta

Kehtib kõigile automudelitele


Kas sellest oli abi?


Privaatsus ja andmete jagamine

Mitmed ühendatud teenused ja rakendused peavad olema suutelised teavet ja andmeid saatma ning vastu võtma. Ühendatud teenuste ja rakenduste andmete jagamise funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud. Autos teatud ühendatud teenuste ja rakenduste kasutamiseks peate andmete jagamise nende jaoks ise aktiveerima.

Andmete jagamise aktiveerimine seoses ühendatud teenuse või rakenduse aktiveerimisega

Kui te pole ühendatud teenuse või alla laaditud rakenduse puhul andmete jagamist aktiveerinud, võite teha siis, kui aktiveerite need keskekraanil. Kui aktiveerite teenuse esimest korda või kui olete näiteks teinud tehaseseadetele lähtestamise või installinud teatud tarkvaravärskenduse, peate lisaks nõustuma Volvo ühendatud teenuste kasutustingimustega.

Kaugjuhtimispuldi võtmeosa ja aku vahetamine

Kaugjuhtimispuldil on eemaldatav võtmeosa, mida saab muuhulgas kasutada vasakpoolse esiukse lukust avamiseks, kui kaugjuhtimispuldi aku tühjeneb või on tühi. Saate kaugjuhtimispuldi akut ise vahetada.

IntelliSafe'i turvakontroll auto käivitamisel

Kui käivitate auto pärast süüte välja lülitamist uuesti, kuvatakse juhiekraanil auto juhiabisüsteemi turvakontrolli. See on uus visuaalne funktsioon, mis lisatakse 2017. aasta novembris väljastatava tarkvaraga.

Ühendatud teenuste ja alla laaditud rakenduste andmete jagamise aktiveerimine seadete menüü kaudu

Ühendatud teenuste ja alla laaditud rakenduste andmete jagamise saate aktiveerida keskekraanil seadete menüü kaudu.

Juhiprofiili redigeerimine ja kaitsmine

Võite isiklikud seaded profiili salvestada ja profiili kaitsta. Lukustamise ajal aktiivsed seaded salvestatakse. Soovi korral võite ka profiilile nime anda või seda muuta.

Kütuse märgistamine

Müügil on erinevat tüüpi kütuseid. Kütuseid märgistatakse selleks, et oleks võimalik tuvastada, milline kütus sobib konkreetsele autole. Märgistust kasutatakse näiteks bensiinijaamades ja teie autos ning see on abiks auto tankimisel.

Juhiprofiilid

Selleks et teie Volvo oleks kohandatud teie järgi iga kord, kui autosse istute, saate oma isiklikud eelistused salvestada juhiprofiilidesse ja neid seal kaitsta. Juhiprofiilid saab ühendada auto võtmetega ja kui auto on avatud, kohandatakse selle sätteid kasutatavas võtmes oleva juhiprofiili järgi.

Volvo lapse turvasüsteemide tüübiloendid

Tüübiloendid sisaldavad teavet erinevate turvasüsteemidega sobivate automudelite ja sobivate istme suundade kohta.

Panoraamkatuse kasutamine

Panoraamkatus koosneb päikesesirmist ja klaasist katusepaneelist. Panoraamkatuse seadeid saab vajaduse ja soovi kohaselt reguleerida.

Pagasikatte kasutamine

Pagasikate takistab võõrastel nägemast teie pagasiruumi. Teavet pagasikatte kasutamise kohta leiate siit.