Lukustamine / luku avamine – pakiruumi kaas

Pakiruumi kaant saab avada, lukustada ja lukust avada mitmel viisil.

Käsitsi avamine

P3-1020-s60 Bagagelucka öppningshandtag
Elektrikontaktiga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk.

Avamine:

  1. Vajutage kergelt välimisele kummiga kaetud plaadile välimise käepideme all – lukk avaneb.
  2. Tõsta välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

 Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu - vajuta lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ära suru kummiga kaetud paneelile pakiruumi avamisel – kasuta tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Tagaluugi alarmi saab desaktiveerida P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock ja ainuüksi tagaluuki lukustusest vabastada kaugjuhtimispuldi nupu *abil.

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator lõpetab vilkumise, mis tähendab, et kõik autouksed ei ole lukus, alarm*, taseme- ja liikumisandurid ning tagaluugi avamisandurid isoleeritakse.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

  • Pakiruumi lukk avaneb, kuid pakiruum jääb suletuks – vajuta kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõsta pakiruumi kaas üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Pakiruumi kaant saab avada kahel viisil

Üks vajutus – Pakiruumi kaane lukk avaneb, kuid jääb suletuks – vajuta kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõsta pakiruumi kaas üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Kaks vajutust – Pakiruumi lukk avaneb ja lukustus vabastatakse, millega pakiruumi kaas tõuseb mõne sentimeetri võrra - avamiseks tõstke välist käepidet. Vihm, külm, jää ja lumi võivad takistada pakiruumi kaane luku avanemist.

 Märkus

  • Kui pakiruumi kaas/tagaluuk avatakse 2 nupuvajutusega, ei lukustata pakiruumi automaatselt, sest pakiruumi kaas/tagaluuk on avatud – see tuleb käsitsi sulgeda.
  • Pärast pakiruumi kaane/tagaluugi sulgemist ei ole see lukus ning auto ei ole valve all – lukustage pakiruum ja lülitage auto valve alla kaugjuhtimispuldi nupuga P3-820 Remote key - Icon Lock.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator hakkab vilkuma, mis näitab, et auto on lukustatud ja alarmsüsteem* on aktiveeritud.

Auto lukustamine seestpoolt

P3-1220-Lock/unlock tailgate from inside
Pakiruumi luugi lukust avamine:
Vajutage esitule juhtpaneelil olevat nuppu (1).
Toimub lahtilukustumine ja tagaluuk avaneb mõne sentimeetri võrra.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?