Auto teabe töökojale saatmine1

Auto teavet saab saata igal ajal, nt kui broneerite töökojas autohoolduse aja ja tahate hoolduse korraldamiseks saata töökojale täpsemaid andmeid. Auto teabe saatmine ei ole sama asi, kui hoolduse aja broneerimine.
Avage keskekraani rakeduste vaates rakendus Auto olek.
Vajutage Hooldusajad.
Vajutage Saada auto andmed.

Teavitus sõiduki andmete edastamise kohta kuvatakse keskekraani ülaosas. Andmete edastamist on võimalik teguminäidikult X vajutamisega tühistada.

Teave saadetakse auto Interneti-ühenduse kaudu2.

Müügiesindaja saab autole juurdepääsu siis, kui tal on olemas auto VIN-kood (VIN3).

Auto teabe sisu

Edastatud andmed sisaldavad viimati salvestatud teavet (viimane kord, kui auto töötas) ja hõlmavad järgmist infot.

 • Hoolduse vajadus
 • viimasest hooldusest möödunud aeg
 • Funktsiooni olek
 • Vedelike tasemed
 • Mõõdiku näit
 • Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN3)
 • Auto tarkvaraversioon
 • auto diagnostikaandmed.
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 2. 2 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.
 3. 3 Sõiduki identifitseerimisnumber.