Poleerimine ja vahatamine

Poleerige ja vahatage autot, kui värvipind on tuhm või kui soovite värvile kanda lisakaitsekihi. Kuni ühe aasta vanust autot ei ole vaja poleerida, kuid seda võib sellel ajal vahatada. Ärge poleerige ega vahatage autot otsese päikesevalguse käes. Poleeritava pinna temperatuur võib maksimaalselt olla 45 °C (113 °F).
  • Pese ja kuivata auto põhjalikult enne poleerimist või vahatamist. Eemaldage asfaldi- ja tõrvajäägid, kasutades tõrvaeemaldit või lakibensiini. Tugevamad plekid saad eemaldada autovärvile sobiva peene küürimispastaga. Kasutage Volvo soovitatud puhastusvahendit.
  • Poleeri kõigepealt poleerimisvahendiga ning vahata seejärel vedela või tahke vahaga. Järgige hoolikalt pakendil olevaid juhiseid. Paljud vahendid sisaldavad nii poleerimisvahendit kui vaha.

 Oluline

Auto matte detaile ei tohi kunagi poleerida ega vahatada. See võib rikkuda mati efekti ja pind jääb püsivalt läikima.

 Oluline

Vältige plast- ja kummiosade vahatamist ja poleerimist.

Plast- ja kummiosade puhastamisel rasvaeemaldusvahendiga hõõruge neid ainult kerge survega, kui see on vajalik. Kasutage pehmet pesukäsna.

Läikivate iluliistude poleerimisel võib läikiv pealispind kuluda või vigastusi saada.

Abrasiivseid poleerimisvahendeid ei tohi kasutada.

 Oluline

Kasutage Volvo soovitatud puhastusvahendit. Muud kemikaalid, näiteks konserveerimis-, kaitse-, poleerimisvahendid jms tooted võivad värvkatet kahjustada. Sellistest kemikaalidest tingitud värvkatte kahjustused ei kuulu Volvo garantii alla.