Omanikuteave

Omanikule vajalik teave on saadaval erinevates tootevormingutes nii digitaalsel kui ka trükitud kujul. Kasutusjuhend on saadaval auto keskekraanil ja Volvo Cars tugisaidil. Kindalaekast leiate kasutusjuhendi täienduse, kus on muuhulgas esitatud ka tehnilised andmed ja kaitsmete teave. Trükitud kasutusjuhendi saate tellida.

Auto keskekraan1

Lohistage ülakuva keskekraanil alla ja puudutage Kasutusjuhend. Siin on saadaval näiteks valikud auto sisemuse ning välimuse kuvamiseks. Saadavalolev teave on otsitav ning kategooriatesse jaotatud.

Volvo Cars tugisait

Rohkem teavet leiate Volvo Cars veebilehel ning tugilehel.

Avage aadress volvocars.com/intl/support ja valige oma riik. Tugileht on saadaval enamuses riikides.

Tugisait sisaldab ka klienditoe ja lähima Volvo edasimüüja kontaktandmeid. Kui teie autol on Sensus Navigation, siis on teil ka kaartide allalaadimise võimalus.

Trükitud teave

Kindalaekas paikneb kasutusjuhendi1 täiendus, kust leiate teavet kaitsmete ja tehniliste andmete kohta ning olulise ja praktilise teabe kokkuvõtte.

Vastavalt valitud varustustasemele ja turule ja muudele muutujatele võib autos olla täiendavaid trükitud kasutusjuhendeid.

Trükitud kasutusjuhendi ja sellega seotud lisateabe saate tellida. Tellimiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

 Oluline

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjade järgimise eest. Autot tuleb hooldada ja käsitseda kasutusdokumentides olevate Volvo soovituste kohaselt.

Kui keskekraanil kuvatav teave ja trükitud teave erineb, tuleb alati lähtuda trükitud teabest.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendi teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te ei mõista, sest nii on raske keelt uuesti tagasi muuta.
  1. 1 Turgudel, kus autot ei varustata keskekraanil oleva kasutusjuhendiga, on auto varustatud täieliku trükitud juhendiga.