Eelpuhastus*

Auto eelpuhastamist enne väljasõitu kasutatakse salongi õhukvaliteedi parandamiseks.

Eelpuhastamist saab käivitada vaid otse keskselt ekraanilt, kuid see algab ka automaatselt pärast eelsoojendamise lõppu.

See funktsioon kasutab ventilatsiooni värske õhu puhumiseks salongi ja viib õhu läbi kliimasüsteemi salongi filtri.

  1. * Lisavarustus/tarvik.