Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Kiirustundlik roolivõim muudab rooli käigu kiiruse tõustes jäigemaks, mis annab sõiduki juhile parema juhtimistunnetuse. Maanteel on rool jäigem. Rool reageerib kergelt ning ei nõuab parkimisel ja madalal kiirusel sõitmisel väiksemat pingutust.

Vähendatud võimsus

Harvadel juhtudel võib roolivõimendi töötada vähendatud võimsusel ja rooliratta pööramine võib näida veidi raskem. See võib juhtuda, kui roolivõimendi muutub liiga kuumaks ja vajab ajutist jahutust. See võib samuti juhtuda, kui toide katkeb.

P5-1946-Steering resistance symbol

Vähendatud võimsuse korral kuvatakse juhi ekraanil teade Roolivõimendi Abi ajutiselt vähendatud, samuti see sümbol.

Kui roolivõimendi töötab vähendatud võimsusel, siis ei ole juhiabi funktsioonid ja roolimisabi süsteemid saadaval.

 Hoiatus

Kui temperatuur tõuseb liiga palju, võib servomootor täielikult välja lülituda. Sellisel juhul kuvatakse juhiekraanil sõnum Roolivõimendi rike Peatu ohutult ja sümbol.

Roolimisjõu muutmine*

Roolimistakistust saab sõidurežiimis INDIVIDUAL muuta.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarSõidurežiimidRoolimisjõud.

Roolimistakistuse valik on kasutatav ainult siis, kui auto seisab paigal või sõidab aeglaselt otse.

  1. * Lisavarustus/tarvik.