Alarm*

Alarm edastab helisignaali ja visuaalse hoiatuse, kui keegi siseneb autosse ilma õige kaugjuhtimispuldita või manipuleerib starteri aku või alarmi signaaliga.

Alarmituli

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel

Armatuurlaual olev punane tuli näitab, millises olekus on alarmsüsteem:

 • LED ei põle – signalisatsioon on välja lülitatud.
 • LED vilgub iga kahe sekundi järel – signalisatsioon on sisse lülitatud
 • Kui alarm on välja lülitatud, vilgub LED kiiresti maksimaalselt 30 sekundit või kuni süüteasend I on aktiveeritud – alarm on käivitatud.
Aktiveeritud alarm käivitub, kui:
 • uks, kapott või pakiruumi luuk avatakse1
 • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
 • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
 • aku kaabel on lahti võetud
 • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Alarmisignaalid

Kui alarm hakkab tööle, teeb süsteem järgmist.
 • Sireen töötab 30 sekundit või kuni alarm välja lülitatakse.
 • Ohutuled vilguvad 5 minutit või kuni alarm välja lülitatakse.

Kui häire aktiveerimispõhjust ei lahendata, korratakse häiretsüklit kuni 10 korda1.

Liikumis- ja kallutusandurid*

Liikumis- ja kallutusandurid reageerivad autosisesele liikumisele2 nt. kui aken on purunenud või kui keegi püüab autot minema vedada.

Alarmi tahtmatu käivitamise vältimiseks:
 • Sulge autost lahkudes kõik aknad.
 • Sulge panoraamkatus.
 • Kui kliimasüsteem on kasutusel - suuna õhuvool nii, et see ei ole suunatud salongi ülaossa.

Alarmi taset saab vähendada ka keskekraanil.

Tähised ja teated

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-15w19-XC90H-Symbol-AntiTheft
Alarmsüsteemi rike Vajab hooldustvõtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

 Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 3. 2 Registreeritakse ka kliimasüsteemi õhuvool.