Eelsoojenduse ajasäte

Taimeri saab seada nii, et eelsoojendus lõpetatakse eelmääratud ajal.
Taimeril võib olla kuni 8 eri seadistust valikutele
  • kellaaeg konkreetsel kuupäeval;
  • kellaaeg ühel või mitmel nädalapäeval (koos kordustega või ilma).

 Märkus

Prekonditsioneerimine on saadaval ainult siis, kui auto on ühendatud pistikupesaga.1 Laadimisjaam, mis ei ole taimeri tõttu pidevalt aktiivne, võib põhjustada eelkonditsioneerimise ebaõnnestumise.

Kui auto ei ole pistikupesaga ühendatud, saab siiski sooja ilma puhul lühikest aega salongi jahutada, kui lülitada eelkonditsioneerimine otse sisse.

  1. 1 Ei kehti kütusel töötava lisakütteseadme korral.