Raadio sisselülitamine

Raadio saab lülitada sisse keskekraani rakenduste kuval.

Avage rakenduse vaates vastav sagedusriba (nt FM).

P6-17w46-XC40-Application view (no CD)
Valige raadiojaam.