Roolilukk

Roolilukk muudab auto juhtimise keeruliseks näiteks varastamise korral. Rooliluku lukustumisel või avanemisel kostab mehaaniline heli.

Rooliluku aktiveerimine

Roolilukk aktiveeritakse siis, kui auto väljastpoolt lukustatakse ja mootor on välja lülitatud. Kui auto jäetakse lukustamata, siis aktiveerub roolilukk mõne aja pärast automaatselt.

Rooliluku väljalülitamine

Roolilukk lülitatakse välja siis, kui auto väljastpoolt lukust avatakse. Kui auto ei lukus, inaktiveeritakse roolilukk seniks, kuni kaugjuhtimispult on salongis ja auto käivitatakse.