Liiklusõnnetus

Kui teie auto osaleb liiklusõnnetuses, aktiveerige ohutuled ja võimaluse korral liigutage auto ohutumasse kohta.

Kui tunnete kütuse lõhna ja juhiekraanil kuvatakse teade Safety mode Vt kasutusjuhendit, ärge püüdke autot käivitada. Väljuge autost viivitamatult!

Helistage hädaabiteenustesse või kutsuge maanteeabi.

Auto varustustasemest sõltuvalt suudab auto võib-olla ise avarii tuvastada ja abi kutsuda. Kui autol puudub Volvo On Call*, kehtib Euroopa seaduslik nõue, Pan-European eCall, mis annab juurdepääsu automaatsele kokkupõrkealarmile ja kiirele abile hädaolukordades1.

  • Autost väljumisel mõelge ohutusele!
  • Kandke helkurvesti ja asetage ohukolmnurk nii, et teised liiklejad seda märkavad.

Metsloomaga kokkupõrke korral

Olge ettevaatlik, vigastatud loomad võivad tunda end lõksus olevat ja ennast kaitsta.

Kui loom on tõsiselt vigastatud, helistage politseisse, et lõpetada looma piinad inimlikult või kui loom on surnud, lohistage see teelt ära, et see ei ohustaks teisi liiklejaid.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.