Käivitus- ja lukustussüsteemide antennide asukohad

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemi antennid* on autosse sisse ehitatud.
16w17 - SPA - S90 - Antenna placement
Antennide asukohad:
P5-Icon red circle 1Tunnelkonsooli esiosa topsihoidiku all
P5-Icon red circle 2Tagumise vasakpoolse ukse ülemises esiosas1
P5-Icon red circle 3Tagumise parempoolse ukse ülemises esiosas1
P5-Icon red circle 4Pakiruumis1

 Hoiatus

Südamestimulaatoriga isikud ei tohi hoida võtmevaba süsteemi antenni südamestimulaatorile lähemal kui 22 cm (9 tolli). See on vajalik südamestimulaatori ja süsteemi vahelise häire vältimiseks.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult autodes, millel on võtmeta käivitus- ja lukustussüsteem*.