Paralleelselt parkimiskohalt väljumine funktsiooniga Park Assist Pilot*

Funktsioon Parkimiskohalt väljumine aitab juhil parkimiskohalt lahkuda, kui auto on pargitud paralleelselt.

 Märkus

Parkimiskohalt lahkudes toimib funktsioon Parkimiskohalt väljumine üksnes paralleelse parkimise korral – mitte parkimistaskus parkimisel.
P5-1507-Park Assist Pilot, park out symbol

Funktsioon Parkimiskohalt väljumine aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaatel või kaameravaatel.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud.
Puudutage funktsiooni- või kaameravaatel nuppu Parkimiskohalt väljumine.
Kasutage suunatulesid, et näidata parkimiskohalt väljumise suund.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum – järgige juhiseid samal viisil, nagu parkimise ajal.

Pidage meeles, et rool võib tagasi "hüpata", kui funktsioon on lõpetatud. Võimalik, et juht peab seejärel parkimiskohalt lahkumiseks rooli tagasi maksimaalsesse rooliasendisse asetama.

Juhul kui funktsioon leiab, et juht saab parkimiskohalt lahkuda ilma liigse manööverdamiseta, siis lõpetatakse funktsiooni tegevus isegi siis, kui juht arvab, et auto on endiselt pargitud.

  1. * Lisavarustus/tarvik.