Kaitsmed ja elektriskeemid

Takistamaks auto elektrisüsteemi kahjustumist lühiühenduse või ülekoormuse tõttu on kõik erinevad elektrilised funktsioonid ja komponendid kaitstud terve rea kaitsmetega.

 Hoiatus

Ärge kasutage kaitsme vahetamisel kõrvalist eset ega ettenähtust suurema voolutugevusega kaitset. See võib elektrisüsteemi oluliselt kahjustada ja põhjustada tuleohtu.

 Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

 Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla.

Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud auto kasutusjuhendis.

Kui mõnu elektriline komponent või funktsioon ei toimi, võib selle põhjuseks olla komponendi kaitsme ajutine ülekoormus ja läbipõlemine. Kui üks ja sama kaitse põleb korduvalt läbi, on viga komponendis. Volvo soovitab kontrollimiseks võtta ühendust volitatud Volvo teenindusega.

Kesksete elektriseadmete asukohad

P5-1507 Fuse box location, left hand drive
Joonis on illustreeriv, välimus võib olenevalt auto mudelist erineda.
Kesksete elektriseadmete asukohad vasakpoolse rooliga autos. Parempoolse rooliga autos on kesksed elektriseadmed kindalaeka all, teisel pool.
P5-Icon red circle 1Mootoriruum
P5-Icon red circle 2Kindalaeka all
P5-Icon red circle 3Pakiruum