Velgede puhastamine

Sõidukit tuleb pesta kohe, kui see on mustaks saanud. Mida kauem on auto määrdunud, seda raskem on seda täiesti puhtaks saada ning tekib värvi kraapimise oht. Puhasta autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage Volvo soovitatud autošampooni.

Kasutage Volvo soovitatud veljepuhastusvahendit.

Tugevad veljepuhastusvahendid võivad pinda kahjustada ja tekitada kroomitud alumiiniumvelgedel plekke.

 Oluline

Kasutage Polestar Engineered* kullast tolmukatete puhastamiseks alati autošampooni*, et vältida värvimuutusi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.