Kaamera ja radariüksuse piirangud

Kaameral ja radariüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad. Juht peab olema teadlik järgmistest piirangutest.

Tavapiirangud kaamerale ja radarile

Blokeeritud üksus

P5-1507-City Safety, windscreen camera
Märgitud piirkonda tuleb regulaarselt puhastada ja seda ei tohi kleebiste, kile ja muude esemetega kinni katta.

Kaameraüksus on asetatud koos radarüksusega auto esiklaasi ülemise osa sisse.

Ärge asetage, kleepige ega kinnitage midagi tuuleklaasi ette või taha ega kaamera või radariüksuse ette või ümber – see võib kaamera ja radariüksuse funktsioone häirida. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.

Kõrge temperatuur

Kaamera- ja radariüksuse võib väga kõrge temperatuuri juures ajutiselt about 15 minuter välja lülitada. Üksuse elektroonikaseadmete kaitsmiseks tuleks seda teha pärast mootori käivitamist. Kaamera- ja radariüksus lülituvad automaatselt uuesti sisse siis, kui temperatuur on piisavalt alanenud.

Kahjustatud esiklaas

 Märkus

Vahetamata jätmine võib halvendada kaamerat ja radarit kasutavate juhi abisüsteemide tööd. Selle tulemuseks võib olla funktsioonide väljalülitumine, töövõime vähenemine või vale reageering.
Pöörake tähelepanu ka järgmisele teabele, et vähendada radariüksust kasutava juhiabisüsteemi vale toimimist.
  • Kui kaamera ja radariüksuse objektiivide ees on tuuleklaasil kriimustus, pragu või kivitäke suurusega vähemalt u. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tolli) tuleb tuuleklaasi asendamiseks võtta ühendust remonditöökojaga1.
  • Volvo ei soovita kaamera ja radariüksuse ette jäävate tuuleklaasi pragude, kriimustuste ja kivitäkete parandamist – selle asemel tuleks terve tuuleklaas välja vahetada.
  • Enne tuuleklaasi asendamist võtke ühendust remonditöökojaga1 ja veenduge, et paigaldamiseks tellitakse õige tuuleklaas.
  • Tuuleklaasi asendamisel tuleb paigaldada sama tüüpi tuuleklaasipuhastid või Volvo heakskiiduga tuuleklaasipuhastid.
  • Tuuleklaasi asendamisel tuleb kaamerat ja radariüksust töökojas uuesti kalibreerida1, et tagada kõigi kaamera ja radaripõhiste süsteemide tõrgeteta töö.

Täiendavad piirangud radarile

Liikumiskiirus

Kui eessõitja kiirus erineb teie auto kiirusest märkimisväärselt, siis väheneb oluliselt radariüksuse võime eessõitjat tuvastada.

Piiratud vaateväli

Radaril on piiratud vaateväli. Mõnes olukorras teist sõidukit ei tuvastata või tuvastatakse eeldatust hiljem.

P5-1507-Adaptie Cruise Control, radar sensor field of vision
Radari vaateväli
  1. P5-Icon red circle 1Mõnikord ei suuda radar avastada väga lähedal olevaid sõidukeid, nt auto ja eesoleva sõiduki vahele sõitvat sõidukit.
  2. P5-Icon red circle 2Väikeseid sõidukeid, nt mootorrattaid, ega sõidukeid, mis ei sõida sõiduraja keskel, võidakse mitte avastada.
  3. P5-Icon red circle 3Kurvides võib radar avastada plaanitust erineva sõiduki või kaotada avastatud sõiduki silmist.

Madalad haagised

P5-1507-Adaptiver Cruise Control, radar limitations when towing
Radari varju jäävad madalad haagised

Madala haagise tuvastamine võib olla raske või ei pruugi üldse õnnestuda – seetõttu peab juht kohanduva püsikiirushoidja* või funktsiooni Pilot Assist* kasutamisel olema madala haagise taga sõites eriti ettevaatlik.

Täiendavad piirangud kaamera jaoks

Piiratud nähtavus

Kaamera on nagu inimsilmgi oma tegevuses piiratud, nt võib see halvemini näha tugevas lume- või vihmasajus, tihedas udus või tugevates liivatormides ja lumetuisus. Sellistes tingimustes võivad kaamerast sõltuvate süsteemide funktsioonid töötada suurte piirangutega või ajutiselt välja lülituda.

Tugev vastutulev valgus, sõiduteel tekkiv peegeldus, teepinnal olev lumi või jää, porine tee või ebaselge teemärgistus võivad kaamera funktsioneerimist sõidutee jälgimisel ning jalakäijate, jalgratturite, ulukite ja teiste sõidukite tuvastamisel oluliselt vähendada.

Täiendavad piirangud parkimisabi kaamera* jaoks

Pimedad alad

P5-1617-Park Assist Camera 360, all camera views
Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

Parkimisabi kaamera 360°* vaateväljas võivad objektid/takistused "kaduda" individuaalsete kaamerate vaateväljade vahelisse alasse.

 Hoiatus

Pöörake tähelepanu võimalusele, et isegi kui tundub, et varjatud on ainult võrdlemisi väike osa pildist, võib peidus olla võrdlemisi suur osa. Seetõttu võib takistus jääda märkamata, kuni auto on sellele väga lähedal.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.

 Märkus

Rattahoidik või muu auto tagaosale paigaldatud tarvik võib takistada kaamera vaadet.
  1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
  2. * Lisavarustus/tarvik.