Auto kliimaseadme aktiveerimine

Kui auto kliimaseade on aktiveeritud, kontrollitakse mitut kliimafunktsiooni automaatselt.
P5-1507-Icon-settings-climate

Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Vajutage põgusalt või hoidke all nuppu AUTO Kliima/>

  • Lühike vajutus – õhuringlust, kliimaseadet ja õhujaotust kontrollitakse automaatselt.
  • Pikk vajutus – õhuringlust, kliimaseadet ja õhujaotust kontrollitakse automaatselt, temperatuur ja ventilaatori puhumistase määratakse standardsele seadistusele: 22 °C (72 °F) ja tase 3.
Kliima automaatne reguleerimine lülitatakse sisse ning nupu märgutuli süttib.

 Märkus

Temperatuuri ja ventilaatori kiirust saab muuta ilma automaatselt juhitavat kliimaseadet välja lülitamata. Automaatselt juhitav kliimaseadet lülitatakse välja manuaalse õhujaotuse valimisel või jääsulatuse maksimumrežiimi aktiveerimisel.

Seotud dokumendid