Süsteemi mõõtühikute muutmine

Üksuste sätted on määratud keskekraani Seaded menüüs.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SüsteemSüsteemi keeled ja ühikudMõõtühikud.
Valige standardühik.
  • Meeter – kilomeetrid, liitrid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • Briti – miilid, gallonid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • USA – miilid, gallonid ja kraadid Fahrenheiti skaalal.

Juhiekraani, keskekraani ja esiklaasinäidiku mõõtühikuid muudetakse.