Lähenemisvalgustuse kestus

Lähenemisvalgustus lülitatakse sisse kaugjuhtimispult-võtmest kui auto on lukust lahti.

Funktsioon aktiveeritakse, kui lukust avamiseks kasutatakse kaugjuhtimispulti. Päevavalgel on aktiveeritud parktuled, salongi laetuled, põrandatuled ja pakiruumi valgustus. Nõrgas päevavalguses või pimeduses aktiveeritakse ka numbrimärgi valgustus ja välised käepidemetuled*, nii et valgusallikas on suunatud maapinna poole.

Valgustus põleb umbes 2 minutit, kui ühtegi ust ei avata. Kui uks avatakse aktiveerimisaja jooksul, pikeneb salongitulede ja väliste käepidemetulede* aeg.

Funktsiooni saab keskekraanilt aktiveerida ja inaktiveerida.

  1. * Lisavarustus/tarvik.