Safety mode

Ohutusrežiim on kaitseseisund, mis rakendub, kui kokkupõrge võib olla kahjustanud auto olulisi funktsioone, nt kütusevoolikuid, mõne kaitsesüsteemi andureid või pidurisüsteemi.

Pärast avariid võidakse juhi infoekraanil kuvada teade Safety mode Vt kasutusjuhendit koos hoiatussümboliga, kui ekraan ei ole vigastatud ja auto elektrisüsteem on töökorras. See teade tähendab, et auto ei toimi enam nii nagu peaks.

 Hoiatus

Kui juhi ekraanil kuvatakse teade Safety mode Vt kasutusjuhendit ja tunnete kütuse lõhna, ärge mitte mingil juhul üritage autot uuesti käivitada. Väljuge kohe autost.

Kui auto on ohutusrežiimis, võib püüda süsteemi lähtestada, et käivitada ja liigutada autot lühikese vahemaa jooksul, näiteks ohtlikus liiklusolukorras.

 Hoiatus

Ära ürita oma autot ise remontida või elektroonikat ise lähtestada, kui auto on lülitatud ohutusrežiimile. See võib põhjustada kehavigastuse või auto ebatavalise toimimise. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse auto kontrollimiseks ja tavapärase oleku taastamiseks pärast näidu Safety mode Vt kasutusjuhendit ilmumist.

 Hoiatus

Ohutusrežiimil olevat autot ei tohi pukseerida. Auto tuleb treileril ära vedada. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.