Eelsoojenduse ajasätte eemaldamine

Eelsoojenduse ajaseadistust, mida enam vaja pole, saab kustutada.
P5-1507–Climate–Button preconditioning edit timer
Nupp loendi muutmiseks / kellaaja seade kustutamiseks kliimavaate vahelehel Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage Muuda loendit.
Vajutage parempoolse ikooni kustutamiseks loendis.
Ikoon muutub tekstiks Kustuta.
Aktiveerimiseks vajutage Kustuta.
Kellaaja säte eemaldatakse loendist.